Seminár Billings – Nauč sa poznať samu seba, svoju plodnosť

V letnom semestri sa v bratislavskom UPeCe uskutočnil trojdielny seminár predstavenia prirodzených metód plánovania rodičovstva, osobitne Billingsovej metódy. Členovia Forlife mission tímu využili formáciu, ktorú dostali na jesennom pro-life víkende Fóra života, a o hodnotné informácie, ktoré získali, sa chceli s mladými podeliť: „Nemohli sme si to nechať pre seba. Čo je dobré, akoby už samo sa chce dávať ďalej.“

Vnímali sme ako najväčšiu výzvu priblížiť nepopulárny obsah atraktívnym spôsobom a súčasným jazykom. Rozhodli sme sa vyskúšať novú formu komunikovania: atraktívny vizuál, netradičný formát stretnutí, otvorené zdieľanie, užitočné a praktické informácie k spoznávaniu vlastného cyklu, ako aj možnosť osobne konzultovať svoje záznamy s odborníčkou. Práve precíznejšie vstúpenie do témy s možnosťou lektoringu bolo najväčším prínosom semináru.

Lebo poznať metódu neznamená iba o nej počuť.

plagatik

Jedným z hnacích motorov príprav a prezentovania seminára, bolo búrať predsudky o prirodzených metódach, ktoré „nefungujú“. Často totiž nefungujú iba preto, že sú buď pochopené ako výlučne antikoncepčné, alebo vopred zavrhnuté ako nespoľahlivé.

Funguje to.

Slová povzbudzujú, príklady priťahujú. Preto sme ako lektorku prizvali Mgr. Annu Siekelovú, ktorá svojím príbehom, otvorenosťou životu a svojimi tromi deťmi nevzbudzuje nedôveru voči metóde. Naopak, potvrdzuje jej spoľahlivosť, ktorú prezentuje veľmi ľudsky, zrozumiteľne, v zmysle zodpovednosti za svoje vlastné telo a možný počatý život. Na lektorských skúsenostiach odôvodnila hrozbu antikoncepcie a ilustrovala zdravé sebavedomie žien, ktoré pramení z poznania a prijatia svojej plodnosti.

Žena, ktorá si váži svoje telo, nebude zabíjať telo, ktoré vychádza z jej tela.

Seminár sme pripravili pre mladé ženy a dievčatá (nie iba pre snúbencov), aby sa dobre a včas naučili poznať svoju plodnosť. Otvorený bol i účasti mladých mužov, aby lepšie poznali a milovali ženy a naučili sa postoju mužskej zodpovednosti. Úvodné stretnutie dosiahlo až prekvapivú účasť 130-tich mladých žien a mužov. Príspevkom lektorky Anny Siekelovej sme priblížili tému z biologického hľadiska a na jej konkrétnom svedectve objasnili základy Billingsovej metódy.

Lektorka ponúkla možnosť mailových či telefonických konzultácií a povzbudila dievčatá, aby sa dobre a včas naučili (nielen/aj) túto metódu. Vstup kňaza Andreja Karcagiho vysvetlil význam prirodzených metód z antropologického aj duchovného hľadiska a priniesol mužský a kňazský pohľad na túto tému.

Sexualita sa netýka len sexuality, ale zasahuje celého človeka. Je to skutočnosť, ktorá podstatne ovplyvňuje kvalitu prirodzeného aj nadprirodzeného života. Má obrovský význam sa ňou zaoberať, pretože priamo vplýva na naše vzťahy.

z prezentaciez prezentacie2zp4

Na druhom stretnutí sme predstavili modelové ukážky zo záznamov a ponúkli možnosť osobných konzultácií. Záverečné stretnutie obohatili osobné svedectvá prizvaných mladých žien a matiek. Kňaz Andrej Karcagi poodhalil motivácie aktívneho angažovania sa v téme prirodzených metód, priblížil myšlienky teológie tela a úcty k životu od počatia.

Trojdielny formát semináru s možnosťou osobných konzultácií sa osvedčil a priťahuje zorganizovať a pozvať mladých ľudí aj v iných mestách.

Pozitívne spätné väzby a svedectvá, ktoré k nám od prvého stretnutia prichádzajú, nás uisťujú, že poznanie a prijatie svojej plodnosti, svojho tela vedie aj k prijatiu života ako daru.