Letné pro-life tábory Fóra života

Cesta radosti,  Hontianske Trsťany (1.-5.8.2016)

Prímestsky tábor pripravili pracovníci a dobrovoľníci Fóra života pre deti od 5 – 13 rokov. Zúčastnili sa ho deti z Hontianskych Trstian, okolitých dedín a z Levíc. Druhý ročník tábora, ktorý prebiehal dennou formou, sme odštartovali predstavením osobnosti Jána Pavla II. a jeho výzvou k radosti „Ja sa radujem, vy sa tiež radujte“. Tá sa niesla pestrým a veselým programom celý týždeň, na konci ktorého si ju deti odniesli napísanú aj na táborových tričkách.

_MG_647313907161_1061981367172864_7039095243236773112_n

viac foto

 

Jeden z nás, Donovaly (17.-23.7.2016)

Piaty ročník letného tábora Fóra života sa uskutočnil v krásnej prírode Donovalov, kde sme mladým každý deň predstavili jedného svätého ako jedného z nás a svätosť a ochranu života ako životný štýl. Tábora sa tak zúčastnili aj známe osobnosti ako Karol Jozef Wojtyla (Ján Pavol II.), Gianna Beretta Mollová, Giovanni Francesco Bernardone (František z Assisi), Agnes Gonxhe Bojaxhiu (Matka Tereza) a Guido di Pietro (Fra Angelico). Týchto inšpiratívnych ľudí sme spoznávali pod ich civilným menom a v civilnom odeve (niektorých neskôr aj v rehoľnom habite). Súťažili s nami, hrali sa, tancovali, tvorili, zobrali nás na túru, aby nám tak počas dňa približovali kým sú a čím žijú. Večer sme svätého na základe výrokov a získaných indícií vylúštili. Po odhalení nám vždy porozprával, prečo sa nášho tábora zúčastnil a ako sa v jeho živote konkrétne prejavovalo pro-life presvedčenie. Prostredníctvom hier, súťažných disciplín, turistiky, divadla a workshopov, svätí upriamili našu pozornosť aj na niečo väčšie, a to ako objaviť svoje talenty, prijať druhého ako dar, obetovať sa, objavovať krásu prírody, vychádzať zo seba, slúžiť a tvoriť. Už tradične si mladí na pamiatku odniesli táborové tričká, ktorými ďalej nesú odkaz: „Som cool od počatia“.

IMG_4518DSC_1609

viac foto

 

Mladí za život, Podkriváň (9.-14.8.2015)

“Formačne-oddychový” tábor bol určený pre tínedžerov. Jeho cieľom bolo priblížiť mladým krásu života a dôležitosť ochrany života ako veľkého daru. Vychovávať aj takýmto spôsobom novú generáciu, ktorá bude chrániť život od jeho počatia až po prirodzenú smrť a už teraz v tomto veku sa pripravovať na budúce manželstvo a rodičovstvo.

11230597_1118740628154114_3790093832927059297_o

 

Po stopách sv. Gianny, Hontianske Trsťany (27.-31.7.2015)

Tábor bol pripravený pre žiakov prvého a druhého stupňa základných škôl a prebiehol dennou formou s témou “Po stopách sv. Gianny”. Deti mohli spoznávať sväticu, ktorá obetovala svoj život, aby sa mohla narodiť jej dcéra. “Príbeh sv. Gianny Beretty Mollovej ich bude učiť láske a vďake za život.”

10927164_1108471789180998_105934385595733162_o

 

Pro-life tábor v Pečeniciach (2014)

Tínedžerom sme predstavovali pro-life témy, zodpovedný prístup ku vzťahom – partnerským, venovali sme sa otázkam čistoty vo vzťahu aj v obliekaní, či pozeraní sa na toho druhého. Odzneli témy ako Stvorení na obraz Boží a úloha muža a úloha ženy. Mladí mohli týmto spôsobom poznávať svoje poslanie a upevniť sa vo svojej identite muža či ženy.

Foto tabor 1

 

Kde som sa tu vzal?, Pečenice (2014)

Témou tábora bola otázka – Kde som sa tu vzal?, podľa rovnomennej brožúrky pre deti. Pre deti boli okrem prednášok pripravené aj mnohé hry a zábavné aktivity (napr. nočná hra, rozcvičky, hry a filmy). Aj týmto spôsobom mali deti možnosť oboznámiť sa s pro-life tématikou a zažiť s kamarátmi príjemný čas.

10580812_893028170725362_1051903379705914762_o