Festivaly

Gospelový festival Lumen v Trnave

Fórum života sa pravidelne zúčastňuje Festivalu Lumen prezentovaním svojej činnosti a ochrany života od počatia v informačnom stánku na Trojičnom námestí a usporadúvaním workshopov.

2016

Campfest
Verím Pane
Festival Pohoda