Vzdelávanie

 

Prednášky a diskusie pre dospelých

Antikoncepcia vs. prirodzené metódy z pohľadu pastorácie, teológie i praxe Diskusia: Ľudské práva: právo na život vs. právo na osobnú slobodu O Ochrane života a rodiny vo svete (o. Shenan Boquet, prezident HLI ) Budeme pracovať pre ochranu života? Za svoje rozhodnutie sa budeme zodpovedať pred Bohom (o.Boquet, prezident HLI) Násilie a ľudská dôstojnosť (Konferencia Vyber si život 2016) O škodlivosti porna – Phil Poeschl Porno je lož – bývalá […]

Billingsova ovulačná metóda

 Mgr. Anna Siekelová  je inštruktorka PPR, TeenSTAR a členka Rady KBS pre rodinu. Je absolventkou Katolíckej univerzity v Ružomberku, študijného programu Náuka o rodine (2014), inštruktorkou Billingsovej ovulačnej metódy (od roku 2003), vedúcou koordinátorkou pre Billingsovu ovulačnú metódu v Banskobystrickej diecéze. Pôsobí ako regionálna pracovníčka Fóra života, zodpovedná za kampane a kde sa venuje individuálnemu poradenstvu BOM. Je členkou Rady KBS pre rodinu (od roku 2016). Venuje sa výchove mládeže a zodpovednému […]

Vzdelávacie víkendovky

Po jesennom stretnutí vo Fóre života sme mladej pro-life skupine ForLife mission tím pripravili víkendový formačný program. Ich mladistvý štýl a a inovatívne nápady sú potenciálom, ktorému sme sa rozhodli dať väčší priestor. Pre ich angažovanosť nielen v bratislavskom UPeCe, sme im pripravili bohatý program prednášok a diskusií. Témami ako (Úvod do pro­life, Kde začína úcta k životu?, Gender a kresťanský feminizmus, Aktuálne výzvy a Konkrétne projekty v oblasti pro-life, […]

Festivaly

Festival Pohoda Paradoxy ochrany života na Pohode 2017 [6.-8.7.2017] Festival Pohoda 2016 [6.-8.7.2016] 2015 Správy z Pohody 2015 2014 Boh samotný v centre svetskej zábavy 2013 A čo s tým zvyškom? To neriešime… Zuzkin zápisník z festivalu Pohoda 2013 2012 Fórum života na festivale Pohoda o ochrane života 2011 Správa z Festivalu Pohoda 2011 Život je krásny – aj na Pohode 2010 Na festivale Pohoda bude pohoda už od počatia […]

Letné pro-life tábory

Odkiaľ som, Hontianske Trsťany (31.7.-4.8.2017) Druhým táborom bol denný pro-life tábor „Odkiaľ som II:?“, ktorý sa konal v čase od 31.7. – 4.8.2017 v obci Hontianske Trsťany. Na tábor sa prihlásilo 64 detí vo veku 5 – 17 rokov a 10 animátorov. Každodenná formácia mala deťom priblížiť históriu obce, jej zvyky a tradície, ktoré boli doplnené zaujímavými a náučnými aktivitami. Každý deň deti spoznávali istú časť obce. Jeden deň deti spali na fare, kedy bolo pre […]