Vzdelávanie

 

Ponuka prednášok

PharmDr. ThLic. Mária Raučinová, PhD. je absolventkou Farmaceutickej fakulty UK a  Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. Získala doktorát z farmácie, licenciát z morálnej teológie a doktorát z pastorálnej teológie. Dlhodobo sa venuje téme ženy na pôde teologickej fakulty a v spoločensko-politickom priestore. Zaoberá sa tiež bioetickými témami, je konzultantkou Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS. Patrí k zakladajúcim členkám Katolíckeho hnutia žien Slovenska a  päť rokov ho zastupovala v Medzinárodnej aliancii katolíckych ženských organizácií. Pätnásť rokov pracovala ako redaktorka Katolíckych […]

Tlakový hrniec

Rýchle a výživné debaty na stredných školách. Sú všetky životy rovnako hodnotné ? Oplatí sa vstúpiť do manželstva ? Na čo nám je intimita ? Na tieto a iné otázky hľadáme odpovede s mladými ľuďmi, ktorí vedia byť obdivuhodne priami a úprimní. Debaty majú v prvom rade za úlohu vyprovokovať mládež ku kritickému mysleniu, k vyhodnoteniu a obhájeniu svojích postojov a taktiež by mali študentom pomôcť správne a presvedčivo komunikovať. tlakový hrniec – […]

Prednášky a diskusie pre dospelých

Antikoncepcia vs. prirodzené metódy z pohľadu pastorácie, teológie i praxe Diskusia: Ľudské práva: právo na život vs. právo na osobnú slobodu O Ochrane života a rodiny vo svete (o. Shenan Boquet, prezident HLI ) Budeme pracovať pre ochranu života? Za svoje rozhodnutie sa budeme zodpovedať pred Bohom (o.Boquet, prezident HLI) Násilie a ľudská dôstojnosť (Konferencia Vyber si život 2016) O škodlivosti porna – Phil Poeschl Porno je lož – bývalá […]

Billingsova ovulačná metóda

 Mgr. Anna Siekelová  je inštruktorka PPR, TeenSTAR a členka Rady KBS pre rodinu. Je absolventkou Katolíckej univerzity v Ružomberku, študijného programu Náuka o rodine (2014), inštruktorkou Billingsovej ovulačnej metódy (od roku 2003), vedúcou koordinátorkou pre Billingsovu ovulačnú metódu v Banskobystrickej diecéze. Pôsobí ako regionálna pracovníčka Fóra života, zodpovedná za kampane a kde sa venuje individuálnemu poradenstvu BOM. Je členkou Rady KBS pre rodinu (od roku 2016). Venuje sa výchove mládeže a zodpovednému […]

Vzdelávacie víkendovky

Po jesennom stretnutí vo Fóre života sme mladej pro-life skupine ForLife mission tím pripravili víkendový formačný program. Ich mladistvý štýl a a inovatívne nápady sú potenciálom, ktorému sme sa rozhodli dať väčší priestor. Pre ich angažovanosť nielen v bratislavskom UPeCe, sme im pripravili bohatý program prednášok a diskusií. Témami ako (Úvod do pro­life, Kde začína úcta k životu?, Gender a kresťanský feminizmus, Aktuálne výzvy a Konkrétne projekty v oblasti pro-life, […]

Festivaly

On je živý Fórum života sa pravidelne zúčastňuje na medzinárodnom stretnutí mladých On je živý prezentovaním svojej činnosti a ochrany života od počatia v informačnom stánku. Festival Lumen Fórum života sa pravidelne zúčastňuje Festivalu Lumen prezentovaním svojej činnosti a ochrany života od počatia v informačnom stánku na Trojičnom námestí a vedením workshopov.   Festival Lumen 2016 [3.-4.6.2016] Festival Lumen – k mladým s kreativitou a nasadením 2010 Fórum života na […]

Letné pro-life tábory

Odkiaľ som, Hontianske Trsťany (31.7.-4.8.2017) Druhým táborom bol denný pro-life tábor „Odkiaľ som II:?“, ktorý sa konal v čase od 31.7. – 4.8.2017 v obci Hontianske Trsťany. Na tábor sa prihlásilo 64 detí vo veku 5 – 17 rokov a 10 animátorov. Každodenná formácia mala deťom priblížiť históriu obce, jej zvyky a tradície, ktoré boli doplnené zaujímavými a náučnými aktivitami. Každý deň deti spoznávali istú časť obce. Jeden deň deti spali na fare, kedy bolo pre […]

Divadielka

Nevinná jasličková alebo o anjeloch, ktorí zaspali dobu (28.12.2015)  (Fotoreportáž divadelného predstavenia pre Levice) Hovorí sa, že na svete dnes neexistuje nebezpečnejšie miesto pre život ako je maternica matky. V Leviciach, čo je výrazne najpotratovejší okres na Slovensku, to platí dvojnásobne. Levický genius loci je preto v pro-life kruhoch dlhodobo vnímaný ako misíjna oblasť. Blížil sa sviatok Neviniatok a k jeho príležitosti sme začali písať divadelnú hru. Jej ambíciou bolo aktualizovať príbeh biblických neviniatok, […]