Tím Fóra života

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
predsedníčka

marcelka02red

telefón: 0911 510 929
kontakt: marcela.dobesova@forumzivota.sk

Základné ľudské práva – právo na život a právo osobnej slobody vnímam ako kľúčový problém liberálnej spoločnosti bez spoločenskej zodpovednosti. Preto skoro celý svoj aktívny život sa snažím byť advokátom slabých a posilou tých, ktorí pomáhajú. Žiť pre druhého sa vždy oplatí!

Mgr. Mária Demeterová
vedúca oddelenia Konkrétna pomoc, projekt Zachráňme životy

mariad0102red

telefón: 0911 756 026
kontakt: info@zachranmezivoty.sk

Vo Fóre života som od samého začiatku. Patrím k jeho zakladajúcim členom. Už predtým som sa venovala konkrétnej pomoci ženám, matkám, ktoré sa napriek svojej zložitej sociálnej situácii rozhodli priviesť na svet svoje dieťatko, pretože ako ženy, matky nemohli inak…. Fórum života mi poskytlo priestor venovať sa im ešte dôkladnejšie v rámci projektov konkrétnej pomoci, kde som stála pri ich zrode. Predovšetkým projekt Záchráňme životy je mojou “srdcovkou“.

Mgr. Helena Kozáková
administratíva

helenka02red

telefón: 0903 533 946
kontakt: kancelaria@forumzivota.sk

Vo Fóre života pracujem šiesty rok, z toho jeden rok ako dobrovoľníčka. Náplňou mojej práce je zabezpečenie administratívnych, organizačných a vecných prác v súlade s činnosťou združenia a jej členov. Teším sa a zároveň si vážim to, že môžem byť súčasťou organizácie, ktorá podporuje život človeka v každom štádiu a pomáha hlavne tým, ktorí nedokážu zvládnuť ťažké životné situácie sami, zvlášť ženám a deťom.

Ing. Magdaléna Veselská, PhD.
finančný manažér a poradca pre manažment

magda02red

telefón: 0904 713 335
kontakt: magdav@forumzivota.sk

S Marcelkou Dobešovou spolupracujem už veľmi dlho v oblasti vzdelávania a poradenstva pre neziskové a cirkevné organizácie. Ochranu života od počiatku považujem za veľmi dôležitú a odborne sa už dlhé roky venujem oblasti hospicovej a paliatívnej starostlivosti, ktorej základnou myšlienkou je ochrana dôstojného života a jeho kvality až do posledných dní človeka. Vo Fóre života sa snažím svojou podporou a svojou odbornosťou pomôcť všetkým pracovníkom a dobrovoľníkov v napĺňaní poslania a vízie organizácie.

PharmDr. ThLic. Mária Raučinová, PhD.
koordinátorka oddelenia ľudské práva a bioetika

mariar0102red

telefón: 0904 738 411
kontakt: maria@forumzivota.sk

Do Fóra života ma v roku 2013 doviedla agenda ľudských práv a téma gender, ktorá v poslednom čase postavila naruby samotné ľudské práva. Z bývalej redaktorky Katolíckych novín sa stala ochrankyňa ženskej dôstojnosti na rozbúrenom mori rodového feminizmu. Fórum života mi poskytlo možnosti aj na písanie a zostavovanie Spravodajcu FŽ a na vedenie bioetickej poradne, kde môžem zúročiť svoje farmaceutické a morálno-teologické vzdelanie.

Mgr. Anna Siekelová
koordinátorka kampaní
, regionálnička pre stredné Slovensko

anka02red

telefón: 0910 842 184
kontakt: anka@forumzivota.sk

Vo Fóre života som 6 rokov. Začínala som ako dobrovoľníčka. Teraz pracujem ako koordinátorka kampaní, regionálnička pre stred Slovenska a ako lektorka Billingsovej metódy. Robím individuálne poradenstvo pri výučbe prirodzenej metódy osobne, mailom, alebo telefonicky. Mám vyštudovanú náuku o rodine a svoju prácu robím s radosťou spolu s mojou milovanou rodinou – manželom a našimi troma deťmi.

Mgr. art. Mária Piatriková
koordinátorka pre výchovu a vzdelávanie

majka02red

telefón: 0910 842 040
kontakt: mariap@forumzivota.sk

Viesť dialóg a ponúkať alternatívu najmä v zdanlivo bezvýchodiskových situáciach je to, čo vnímam v pluralitnej spoločnosti ako potrebné a zmysluplné. Mojou úlohou vo Fóre života je koordinácia oddelenia výchovy a vzdelávania a spravovanie webov.  

Alžbeta Dobešová
koordinátorka dobrovoľníkov

volne

kontakt: alzbeta@forumzivota.sk

 

Mgr. Danka Jacečková, PhD.
PR a médiá

volne

kontakt: danka@forumzivota.sk

Žijeme v rýchlej dobe a asi nemáme veľkú šancu ju zastaviť. Môžeme však tú rýchlosť aspoň spomaliť a prispieť každý svojou troškou k tomu, aby sa zo sveta nevytratila hodnota človeka. Svoju prácu pre Fórum života vnímam ako šancu pomôcť dobrej veci. Pretože na živote záleží… 🙂

 

Mgr. art. Stanislav Piatrik, ArtD.
dokumentarista, grafik

stano02red

kontakt: stanislavpiatrik@gmail.com

Pre Fórum života som viackrát vypomáhal ako dobrovoľník, z čoho sa rozvinulo konkrétnejšie smerovanie. Ako umelec sa podieľam na viacerých projektoch, zaoberám sa vzťahom náboženstva a umenia v dnešnom svete.

PhDr. Magdaléna Mydlová
regionálnička pre východné Slovensko

volne

telefón: 0903 982 515
kontakt: magdalena.mydlova@gmail.com

Do Fóra života som sa dostala vďaka projektu ,,Sviečka za nenarodené deti“, keď má pri jeho realizácii požiadala o pomoc moja bývala kolegyňa, a tak som sa stala dobrovoľníčkou. Uvedomila som si zodpovednosť za každé gesto a vypovedané slovo, ktorým aj ja môžem prispieť k zmene postoja a rozhodnutia ľudí vo vzťahu k ochrane života.

Mgr. Zuzana Stohlová Kiňová
Poradňa Alexis n. o.

zuzka02red

telefón: 0911 756 033
kontakt: zuzana@forumzivota.sk

Vyštudovala som Sociálnu prácu na Trnavskej univerzite v Trnave na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce. Oddelenie konkrétnej pomoci vediem od mája 2011. K práci vo Fóre života som sa dostala úplne náhodou, no teraz už viem, že to náhoda nebola. Práca sa mi stala poslaním a som rada, že aj ja môžem pomáhať pri záchrane ľudských životov. Vďaka práci vo Fóre života som si uvedomila, že bojovať za ľudský život nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Je tu mnoho prekážok, ktoré musíme prekonať, ale odmenou nám je každé zachránené dieťa a najmä úsmevy, ktoré tieto detičky dokážu neskôr, po narodení, vyčarovať.

Mgr. Petra Badániová
Poradňa Alexis n. o.

peta02red

telefón: 0910 842 488
kontakt: petra@forumzivota.sk

Fórum života som poznala už od čias strednej školy a niekoľko rokov som preň príležitostne pracovala ako dobrovoľníčka. Predstavuje pre mňa organizáciu plnú výnimočných ľudí, ktorí sa neboja ísť proti prúdu doby a bojujú za veci, na ktorých skutočne záleží. Veľmi si preto vážim, že v tomto úsilí môžem tiež prispieť svojou troškou. A keďže mám vyštudovanú psychológiu, mojou hlavnou náplňou práce je pomáhať Zuzke v poradni Alexis.

Kristína Siekelová
P
oradňa Femina v Leviciach

kika02red

kontakt: femina@forumzivota.sk

Od malička som bola vedená k tomu, že život je dar a je dôležité si ho vážiť a chrániť. Sama som si uvedomila, že to, čo som dostala chcem dávať aj ďalej a chrániť život od počatia až po prirodzenú smrť. Vo Fóre života môžem naplno realizovať toto moje smerovanie. Vo Femine budem podávať informácie ženám, ktoré sa ocitnú v ťažkých životných situáciách, ako je nečakané tehotenstvo, týranie a zneužívanie.