Tím Fóra života

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
predsedníčka
Základné ľudské práva – právo na život a právo osobnej slobody vnímam ako kľúčový problém liberálnej spoločnosti bez spoločenskej zodpovednosti. Preto skoro celý svoj aktívny život sa snažím byť advokátom slabých a posilou tých, ktorí pomáhajú.
telefón: 0911 510 929
email: marcela.dobesova@forumzivota.sk

Mgr. Renáta Gomoláková
riaditeľka sekretariátu
Väčšinu svojho profesijného života som pracovala v manažmente. FŽ ma tiež poverilo touto službou a verím, že svojimi skúsenosťami budem nápomocná pri jeho fungovaní k spokojnosti všetkých zainteresovaných.
…a prečo FŽ? … som za život….jeho ochranu a dôstojnosť v každom jeho štádiu a oblasti.
telefón: 0910 842 457
email: renata@forumzivota.sk

Mgr. Helena Kozáková
administratíva
Vo Fóre života pracujem desiaty rok, z toho jeden rok ako dobrovoľníčka. Náplňou mojej práce je zabezpečenie administratívnych, organizačných a vecných prác v súlade s činnosťou združenia a jej členov. Teším sa a zároveň si vážim to, že môžem byť súčasťou organizácie, ktorá podporuje život človeka v každom štádiu a pomáha hlavne tým, ktorí nedokážu zvládnuť ťažké životné situácie sami, zvlášť ženám a deťom.
telefón: 0903 533 946
email: kancelaria@forumzivota.sk

Mgr. Mária Demeterová
vedúca oddelenia Konkrétna pomoc, projekt Zachráňme životy
Vo Fóre života som od samého začiatku. Patrím k jeho zakladajúcim členom. Už predtým som sa venovala konkrétnej pomoci ženám, matkám, ktoré sa napriek svojej zložitej sociálnej situácii rozhodli priviesť na svet svoje dieťa, pretože ako ženy, matky nemohli inak. Fórum života mi poskytlo priestor venovať sa im ešte dôkladnejšie. Predovšetkým projekt Záchráňme životy je mojou “srdcovkou“.
telefón: 0911 756 026
email: info@zachranmezivoty.sk

Mgr. Anna Siekelová
koordinátorka kampaní, regionálnička pre stredné Slovensko
Vo Fóre života som 8 rokov. Začínala som ako dobrovoľníčka. Teraz pracujem ako koordinátorka kampaní, regionálnička pre stred Slovenska a ako lektorka Billingsovej metódy. Robím individuálne poradenstvo pri výučbe prirodzenej metódy osobne, mailom, alebo telefonicky. Mám vyštudovanú náuku o rodine a svoju prácu robím s radosťou spolu s mojou milovanou rodinou – manželom a našimi troma deťmi.
telefón: 0910 842 184
email: anka@forumzivota.sk

PharmDr. ThLic. Mária Raučinová, PhD.
koordinátorka oddelenia ľudské práva a bioetika
Do Fóra života ma v roku 2013 doviedla agenda ľudských práv a téma gender, ktorá v poslednom čase postavila naruby samotné ľudské práva. Z bývalej redaktorky Katolíckych novín sa stala ochrankyňa ženskej dôstojnosti na rozbúrenom mori rodového feminizmu. Fórum života mi poskytlo možnosti aj na písanie a zostavovanie Časopisu FŽ a na vedenie bioetickej poradne, kde môžem zúročiť svoje farmaceutické a morálno-teologické vzdelanie.
telefón: 0904 738 411
email: maria@forumzivota.sk

Mgr. art. Mária Piatriková
koordinátorka pre výchovu a vzdelávanie
Viesť dialóg a ponúkať alternatívu najmä v zdanlivo bezvýchodiskových situáciach je to, čo vnímam v pluralitnej spoločnosti ako potrebné a zmysluplné. Mojou úlohou vo Fóre života je koordinácia oddelenia výchovy a vzdelávania a spravovanie webov.
telefón: 0910 842 040
email: mariap@forumzivota.sk

Ba. Lívia Halmkan
grafička, koordinátorka projektu Tlakový hrniec
Mám rada základné otázky a teší ma hľadať na ne odpovede s mladými ľuďmi, ktorí vedia byť obdivuhodne priami a úprimní. Chodím sa stredné školy a debatujem so študentami na pichľavé a ťažké témy ako je pornografia, umelý potrat a vzťahy. Takmer celý dospelý život som žila v zahraničí, odkiaľ som si doniesla manžela a naše dve deti :). Momentálne žijem v Banskej Bystrici.
telefón: 0915 212087
email: info@tlakovyhrniec.sk

Alžbeta Dobešová
koordinátorka dobrovoľníkov
telefón: 0910 392 470
email: alzbeta@forumzivota.sk
Vo Fóre života pomáham s prípravou rôznych akcíí, prekladmi a tiež pracujem ako koordinátor dobrovoľníkov a EVS projektov. Mala som možnosť žiť vo viacerých krajinách, ktoré boli rozvinuté ale aj rozvojové. Videla som veľké rozdiely a preto som sa rozhodla pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Fórum života propaguje ľudskú dôstojnosť a ľudský život vo všetkých fázach života a práve preto, chcem aj ja prispieť k projektom Fóra života. Žiť a pomáhať druhým je pravidlom prírody, lebo ani voda nepije svoju vodu, ani stromy nejedia svoje ovocie a preto, ani my by sme nemali žiť sami pre seba.

Mgr. Danka Jacečková, PhD.
PR a médiá
email: danka@forumzivota.sk
Žijeme v rýchlej dobe a asi nemáme veľkú šancu ju zastaviť. Môžeme však tú rýchlosť aspoň spomaliť a prispieť každý svojou troškou k tomu, aby sa zo sveta nevytratila hodnota človeka. Svoju prácu pre Fórum života vnímam ako šancu pomôcť dobrej veci. Pretože na živote záleží… 🙂

Mgr. art. Stanislav Piatrik, ArtD.
dokumentarista, grafik
Pre Fórum života som viackrát vypomáhal ako dobrovoľník, z čoho sa rozvinulo konkrétnejšie smerovanie. Ako umelec sa podieľam na viacerých projektoch, zaoberám sa vzťahom náboženstva a umenia v dnešnom svete.
email: stanislavpiatrik@gmail.com

Ing. Magdaléna Veselská, PhD.
finančný manažér a poradca pre manažment

S Marcelkou Dobešovou spolupracujem už dlho v oblasti vzdelávania a poradenstva pre neziskové a cirkevné organizácie. Ochranu života od počiatku považujem za veľmi dôležitú a odborne sa už dlhé roky venujem oblasti hospicovej a paliatívnej starostlivosti, ktorej základnou myšlienkou je ochrana dôstojného života a jeho kvality až do posledných dní človeka.
telefón: 0904 713 335
email: magdav@forumzivota.sk

Mgr. Zuzana Stohlová Kiňová
Poradňa Alexis n. o.
Vyštudovala som Sociálnu prácu na Trnavskej univerzite v Trnave na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce. Oddelenie konkrétnej pomoci vediem od mája 2011. K práci vo Fóre života som sa dostala úplne náhodou, no teraz už viem, že to náhoda nebola. Práca sa mi stala poslaním a som rada, že aj ja môžem pomáhať pri záchrane ľudských životov. Vďaka práci vo Fóre života som si uvedomila, že bojovať za ľudský život nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Je tu mnoho prekážok, ktoré musíme prekonať, ale odmenou nám je každé zachránené dieťa a najmä úsmevy, ktoré tieto detičky dokážu neskôr, po narodení, vyčarovať.
telefón: 0911 756 033
email: zuzana@forumzivota.sk

Mgr. Petra Badániová
Poradňa Alexis n. o.
Fórum života som poznala už od čias strednej školy a niekoľko rokov som preň príležitostne pracovala ako dobrovoľníčka. Predstavuje pre mňa organizáciu plnú výnimočných ľudí, ktorí sa neboja ísť proti prúdu doby a bojujú za veci, na ktorých skutočne záleží. Veľmi si preto vážim, že v tomto úsilí môžem tiež prispieť svojou troškou. A keďže mám vyštudovanú psychológiu, mojou hlavnou náplňou práce je pomáhať Zuzke v Poradni Alexis.
telefón: 0910 842 488
email: petra@forumzivota.sk

Kristína Siekelová
P
oradňa Femina v Leviciach
Od malička som bola vedená k tomu, že život je dar a je dôležité si ho vážiť a chrániť. Sama som si uvedomila, že to, čo som dostala chcem dávať aj ďalej a chrániť život od počatia až po prirodzenú smrť. Vo Fóre života môžem naplno realizovať toto moje smerovanie. Vo Femine budem podávať informácie ženám, ktoré sa ocitnú v ťažkých životných situáciách, ako je nečakané tehotenstvo, týranie a zneužívanie.
telefón: 0903 983 983
email: femina@forumzivota.sk

PhDr. Magdaléna Mydlová
regionálnička pre východné Slovensko
Do Fóra života som sa dostala vďaka projektu ,,Sviečka za nenarodené deti“, keď má pri jeho realizácii požiadala o pomoc moja bývala kolegyňa, a tak som sa stala dobrovoľníčkou. Uvedomila som si zodpovednosť za každé gesto a vypovedané slovo, ktorým aj ja môžem prispieť k zmene postoja a rozhodnutia ľudí vo vzťahu k ochrane života.
telefón: 0903 982 515
email: magdalena.mydlova@gmail.com