Sviečka za nenarodené deti

Sviečka za nenarodené deti je každoročným projektom Fóra života. Cieľom je senzibilizovať ľudí, aby si v období okolo 2. novembra okrem svojich blízkych zosnulých spomínali aj na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate. Kampaň má tri rozmery – duchovný, vzdelávací a praktický. Duchovnú dimenziu predstavuje modlitba za Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti, za tých, čo zvažujú, či si ponechajú svoje ešte nenarodené dieťa, aj za tých, ktorí sa podieľajú na vykonávaní potratov. Vzdelávacia časť je zameraná na osvetu v súvislosti s ochranou života od počatia a praktická sa nesie v znamení finančnej podpory pre projekty a aktivity Fóra života vo forme verejnej zbierky prostredníctvom kúpy symbolickej sviečky, alebo priamym príspevkom do neinvestičného fondu Fórum života na účet 5033357295/0900.

Sviečka za nenarodené deti 2016

Hlavnou myšlienkou projektu Sviečka za nenarodené deti 2015, ktorý sa rozbieha v týchto dňoch už po štrnásty raz s podporou a požehnaním slovenských biskupov, je spojiť Spomienku na všetkých verných zosnulých, ktorú slávime 2. novembra, so spomienkou na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate a ktoré môžeme s prosbami zveriť milosrdnému Božiemu Srdcu. Kampaň má tri dimenzie – duchovnú, vzdelávaciu a praktickú. „V modlitbách chceme pamätať na rodičov týchto detí aj na tých, čo vykonávajú alebo aktívne podporujú umelé potraty. Milosrdenstvo, odpustenie a modlitba sú cesta, ktorá je symbolom tohto duchovného rozmeru,“ vysvetľuje Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života n. f., ktoré projekt organizuje. Sprievodné osvetové aktivity projektu sú spojené so šírením úcty k životu v každej jeho fáze – od počatia až po prirodzenú smrť. Novinkou aktuálneho ročníka Sviečky za nenarodené deti v tomto smere budú „Večery milosrdenstva“ – chválové koncerty, ktoré Fórum života organizuje v spolupráci s Lámačskými chválami, hlavným hosťom programu. Tešíme sa na vás v troch mestách – 21. októbra v Bratislave v UPC Staré Grunty, 22. októbra v Banskej Bystrici v Kostole sv. Michala Archanjela na Fončorde a 23. októbra v prešovskom Kine Scala.

 

fz_sviecka_2016_300x300

„Momentom, ktorý spája duchovný rozmer kampane s praktickým, je symbolická sviečka, ktorú na pamiatku zomrelých nenarodených detí môžeme zapáliť a umiestniť 2. novembra v oknách našich domovov,“ hovorí koordinátor projektu Martin Gazdík. K dispozícii sú dva druhy sviečok – plastová, ktorú si je možné kúpiť za 1 € a sklenená vonná sviečka, ktorú ponúkame za 4 €. Ich kúpou v rámci oficiálnej verejnej zbierky s povolením Ministerstva vnútra podporíte pro-life a pro-family projekty, kampane a aktivity Fóra života. „Peniaze, ktoré takýmto spôsobom vyzbierame, sú hlavným zdrojom financovania našich aktivít. Zo srdca ďakujeme za každý príspevok, ktorý nám umožní šíriť skutočné hodnoty a pomáhať tam, kde je to potrebné,“ dodáva Marcela Dobešová. Verejná zbierka sa oficiálne začína 1. októbra 2016 a potrvá do 31. marca 2017, prispieť môžete aj priamo na číslo účtu SK2509000000005033357295. Prosíme všetkých, ktorým nie je ľahostajná problematika ochrany života, ľudskej dôstojnosti a rodiny, o príspevok v rámci svojich možností, aby sa tieto kľúčové existenčné témy nedostávali na okraj záujmu spoločnosti, ale priamo do jej stredu.

Na našej internetovej stránke www.forumzivota.sk pribudli aj informácie o ďalších pamätníkoch nenarodeným deťom. Miesta stíšenia nielen pre tých, ktorí prišli o svoje dieťa skôr ako sa stihlo narodiť, sa naďalej rozrastajú a my sa budeme tešiť na ďalšie vaše príspevky a informácie na adrese froncova@forumzivota.sk.

dakujeme1