Spravodajca

Spravodajca občianskeho združenia Fórum života je časopis, ktorý vydáva Fórum života od roku 2003. Spravodajca sa venuje otázkam súvisiacim s ochranou života od počatia po prirodzenú smrť, prináša aktuálne informácie o dianí na Slovensku, vo svete, o aktivitách Fóra života a jeho členov a  venuje sa aj odborným témam. Časopis je distribuovaný ako nepredajný na databázu záujemcov o tieto informácie. Spravodajcu o. z. Fórum života si môžete objednať  cez prihlasovací formulár.

Spravodajca o. z. Fórum života chce ponúknuť alternatívne médium o bioetických otázkach v súčasnosti. Vydávaním tohto periodika sa Fórum života zároveň snaží vypĺňať medzeru, ktorá vzniká nedostatočným alebo neobjektívnym informovaním médiami. Spravodajca občianskeho združenia Fórum života je šírený dvoma spôsobmi: v elektronickej podobe (prostredníctvom internetu) a v tlačenej podobe (priamym odovzdaním čitateľom alebo poštou). Časopis je distribuovaný ako nepredajný a existuje vďaka drobným darcom a úzkemu okruhu sympatizantov-podporovateľov Fóra života.

Archív:

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011