S relikviami sv. Margity cez tri krajiny

Základné info o púti  OLOMOUC – KOPČANY – MARCHEGG

Cieľ:
Šíriť kultúru ochrany života, tehotných žien a matiek, a posilniť význam úlohy žien v Cirkvi a spoločnosti
Termín púte:
14. 7. – 22. 7. 2018
Trasa púte:
Olomouc – Kroměřiž – Uherské Hradište – Velehrad – Veselí – Kopčany – Zohor – Marchegg
Spôsob prepravy:
peši, autami, bicyklami, loďou, autobusom
Kto je sv. Margita Antiochijská?
Patrónka dievčat a panien, žien a manželiek, tehotných, žien pri pôrode, kozmetičiek. Konvertovala z pohanstva na kresťanstvo vďaka svojej pestúnke. Žila v 3. storočí v sýrskej Antiochii.
Kostol v Marcheggu
je založený na jej počesť a je jej zasvätený. Bývalý olomoucký biskup Bruno zo Schauenburgu (pravá ruka Přemysla Otakara II.) už v minulosti plánoval preniesť jej ostatky z Olomouca do Marcheggu. To sa neuskutočnilo, keďže Marchegg sa dostal pod Viedenskú arcidiecézu. V súčasnosti sa otvorila možnosť preniesť ostatky z Olomouca (vďaka laikom a jednotlivcom v spolupráci s Olomouckým arcibiskupstvom),  a tým dať do povedomia aj myšlienku o ochrane života a význame žien v Cirkvi a v spoločnosti.
Záštitu a garanciu
nad púťou prevzali  z českej strany: Centrum mládeže Olomouckej arcidiecézy a Veľvyslanectvo ČR vo Viedni, zo slovenskej strany arcibiskup Stanislav Zvolenský
Zapojenie Slovenska
Slovensko prostredníctvom Fóra života a Katolíckeho hnutia žien Slovenska spoluorganizuje a aktívne sa zapája do púte najmä na území SR. Kopčany sú miesto so staroslovienskou tradíciou, je v nich najstarší kostol zasvätený sv. Margite. Kopčany budú preto vrcholom programu zo strany Slovenska. V Kopčanoch sa plánuje sláviť gréckokatolícka liturgia za účasti biskupa Petra Rusnáka, kňazov, členov pro-life organizácií. Veriaci pútnici a médiá sú srdečne pozvaní.


Ženy sú v Cirkvi a v spoločnosti dôležité

Aj takýmto mottom „Ženy boli a sú v Cirkvi a spoločnosti dôležité“ by sa dala stručne symbolizovať letná púť spojená s prenesením ostatkov sv. Margity z Olomouca do Marcheggu, ktorú Fórum života spoluorganizuje s českou a rakúskou stranou.  Ostatky budú prenesené z Olomouca do Marcheggu a pôjdu aj cez územie Slovenska.

Prečo sme sa rozhodli k púti pripojiť? Sv. Margita je patrónkou žien, ktoré majú ťažkosti s tehotenstvom a pôrodom. Právom ju teda môžeme považovať aj za patrónku Fóra života v jeho zameraní na ochranu života a konkrétnu pomoc ženám v núdzi. Svätá Margita sama bola len dievčaťom, keď zomrela (mala okolo 15 – 17 rokov), keď ju ako konvertitku z pohanstva na kresťanstvo popravili. S myšlienku prenesenia ostatkov do Marcheggu prišiel terajší marcheggský farník Moravan Peter Skácel, ktorý sa tam presťahoval zo Slovenska.  „Pýtal som sa na sviatok sv. Václava, Pane, čo môžem urobiť pre tento miestny chrám zasvätený sv. Margite? Keď som sa dozvedel, že chrám nemá ostatky svojej patrónky, zisťoval som si historické fakty okolo Marcheggu. Toto mesto založil v roku 1260/61 Přemysl Otakar II. a olomoucký biskup Bruno zo Schauenburgu na mieste víťaznej bitky pri Kessenbrunne. Mesto bolo až do 17. stor. kráľovským mestom. Biskup Bruno s Otakarom II. sa opakovane usilovali o povýšenie olomouckého biskupstva na arcibiskupstvo (nemecké arcibiskupstvá to však zmarili). V Marcheggu bol plán vybudovať katedrálu, základy katedrály sú aj v terajšej stavbe kostola evidentné. Katedrálu tu chceli aj preto, lebo tadiaľ prechádzala Jantárová cesta, po ktorej prišli na Veľkú  Moravu pred 1155 rokmi aj sv. Cyril a Metod. Práve tu sa stretávali s prvými Moravanmi. A veľkomoravská (moravsko-panonská) arcidiecéza zasahovala aj na toto územie.“ Chrám však nikdy nebol dokončený a ani ostatky sv. Margity neboli prinesené Keďže mesto založil olomoucký biskup, pán Skácel sa obrátil na kúriu a dostal odpoveď, že relikviár je v zozname. „Teraz konečne po viac ako 750 rokoch sa sv. Margita dostane do Marcheggu,“ dodal. Dostal osobné poverenie z Olomouckého arcibiskupstva zorganizovať púť s prenesením ostatkov z Olomouca do Marcheggu.

Čo je cieľom spoločného projektu Česka, Slovenska a Rakúska? Šíriť kultúru ochrany života, tehotných žien a matiek, a posilniť význam úlohy žien v spoločnosti a v Cirkvi. Púť sa uskutoční 14. 7. – 22. 7. 2018 na trase: Olomouc – Kroměřiž – Uherské Hradište – Velehrad – Veselí– Kopčany – Vysoká pri Morave– Marchegg. Záštitu prevzali Centrum pre mládež Olomouckého arcibiskupstva a Veľvyslanectvo ČR vo Viedni. Do púte sa z českej a moravskej strany zapoja Hnutí pro život, Modlitby matiek – česká sekcia a skauti. Zo Slovenskej strany sme oficiálne oslovili arcibiskupa Stanislava Zvolenského a biskupa Petra Rusnáka. Fórum života spolu s Katolíckym hnutím žien Slovenska a Modlitbami matiek sa pripoja k púti s ostatkami na Velehrade a v Kopčanoch. Práve v Kopčanoch je najstarší  veľkomoravský kostol zasvätený sv. Margite. Táto staroslovienska tradícia nás priviedla k myšlienke sláviť tu gréckokatolícku liturgiu. Ostatky sa budú prenášať za čestnej stráže skautov spôsobom: peši, autami, loďou, resp. autobusom. Z Olomouca, kde sa uskutoční slávnostné odovzdanie ostatkov v sobotu 14. júla, sa sprievod presunie do Kroměříža, kde bude možné uctiť si ostatky v rámci celodenného nedeľného programu v Chráme sv. Morica. V pondelok sa sprievod presunie do Uherského Hradišťa do Chrámu Ducha Svätého, odtiaľ na Velehrad, kde sa bude konať dvojdenný program vrátane bohoslužby spojený s modlitbami, meditáciami a príhovormi. Program zabezpečia Modlitby matiek a Fórum života. Potom sa sprievod  presunie do mestečka Veselí (19.júla.) a odtiaľ do Kopčian, kde bude púť vrcholiť na slovenskom území 20. júla gréckokatolíckou liturgiou a programom v réžii Fóra života a Katolíckeho hnutia žien. Cez Moravský sv. Ján púť pokračuje na rakúske územie až do cieľového Marcheggu, kde budú ostatky slávnostne uložené za prítomnosti zástupcov a pútnikov z troch štátov. Konkrétne detaily celej púte budú ešte zverejnené na stránke Fóra života a spropagované letákmi. Už teraz ste všetci členovia a sympatizanti Fóra života, ako aj ostatní veriaci srdečne pozvaní osobne sa pripojiť.

Mária Raučinová


Svätá Margita – patrónka tehotných žien

Hnutie za ochranu života má aj svoju duchovnú podporu. Niektorí svätí a blahoslavení sú priamo súčasťou modlitieb v kampaniach „za život“. Dnes vám predstavujeme sv. Margitu z Antiochie, patrónku tehotných žien.

Sv. Margita sa narodila v druhej polovici 3. storočia v sýrskej Antiochii. Podľa tradície išlo o mladé krásne dievča,  kruto popravené v roku 282 alebo 305. Skoro dvetisíc rokov ju uctievajú a žiadajú o príhovor generácie kresťanov napriek tomu, že o jej živote toho veľa neostalo a jej ostatky sú vzácne. Okrem iného s ňou rozprávala aj. sv. Jana z Arku a Cirkev ju uctieva spolu so sv. Barborou a sv. Katarínou. Sviatok tejto veľko-mučenice slávime s gréckokatolíkmi a ortodoxnými kresťanmi po reforme kalendára 20. júla. Na Slovensku je sv. Margite zasvätených 23 kostolov. Ten najstarší – z 9. storočia – je v Kopčanoch na Záhorí, ktorý bol súčasťou jedného z hlavných sídiel Veľkej Moravy – Mikulčíc. Existuje aj hypotéza, podľa ktorej úctu k sv. Margite na Veľkú Moravu priniesli už Apoštoli Slovanov sv. Cyril a sv. Metod,  keďže v okolí ich rodiska v gréckom meste Solún je úcta voči nej dodnes veľmi rozšírená. A ako sa sv. Margita dotýka hnutia na ochranu života? Celé stáročia ju ľudia považujú za patrónku dievčat a panien, žien a manželiek, roľníkov a pastierov. Je uctievaná aj ako patrónka kozmetičiek, vzývaná pri ťažkostiach

s pleťou. No najmä sa stala patrónkou žien pri pôrode, keďže podľa tradície tehotným ženám pred smrťou sľúbila, že zabezpečí, aby ich deti prišli na svet v poriadku. Svätica je  zobrazená s krížom v ruke a drakom pri nohách. Podľa legendy sa v čase ťažkej krízy po jej prvom mučení ukázal vo väzení diabol a chcel ju odviesť od viery. Margita ho odohnala znamením kríža. Legenda o sv. Margite spomína, že matka jej skoro zomrela a otec ju zveril do výchovy pestúnke. Nevedel, že je kresťankou. On sám bol pohanským kňazom. Margita vyrastala v lone prírody a žasla nad dielom Stvoriteľa. Zamilovala si Ježiša a túžila sa mu odovzdať v panenstve. Otec sa však nahneval, že sa dala na cudziu vieru a vyhnal ju z domu. Ako chudobnú pastierku ju stretol pisidský vládca. Očarila ho jej múdrosť a krása. Chcel ju mať iba pre seba. Margita však myslela na svojho „jediného ženícha“. Láska sa premenila na zlosť a vládca dal Margitu umučiť. Rany sa jej však zázračne zahojili a keď ju dal zviazať a utopiť, Margita zázračne vyplávala na povrch. Celé divadlo mučenia sa premenilo na dejisko svedectva viery. Vladár chcel predstavenie ukončiť a sťal Margitu mečom. Mal strach, že jej svedectvo spôsobí veľké obrátenie k viere v Krista. Ba možno i jeho.

Petr Skácel
obr.: Raffael Santi: Svatá Markéta; asi 1518, Louvre, Paříž