Pravidelný dar

Staňte sa aj vy darcom, ktorý pomáha chrániť ľudský život pravidelne, staňte sa členom Klubu Fóra života 

Pravidelné darcovstvo pomáha nášmu občianskemu združeniu najviac. Umožňuje nám naplánovať si aktivity efektívnejšie a zabezpečuje väčšiu stabilitu, aby sme nemuseli každý rok čeliť prípadnému ukončeniu činnosti. Prostredníctvom pravidelných príspevkov v ľubovoľnej výške podporíte:

 • informovanie verejnosti o dôstojnosti ľudského života a potrebe jeho ochrany od počatia po prirodzenú smrť
 • projekty a kampane Fóra života (25. marec – Deň počatého dieťaťa, Sviečka za nenarodené deti, Deň rodiny, Národný týždeň manželstva)
 • konferenciu Vyber si život, ktorá sa každoročne koná v Rajeckých Tepliciach
 • vydávanie časopisu Spravodajca o. z. Fórum života
 • zasielanie E-mailu Fóra života
 • publikačnú činnosť
 • vzdelávacie aktivity v základných a stredných školách
 • osvetu v oblasti ochrany života na hudobných festivaloch (Pohoda, Campfest, Lumen)
 • legislatívnu činnosť v prospech ochrany života a podpory rodiny
 • fungovanie Poradne Alexis (www.alexisporadna.sk) a kontaktno-informačného centra Femina
 • školenia a semináre v oblasti prirodzeného plánovania rodičovstva

Ak sa chcete stať naším pravidelným podporovateľom, môžete tak urobiť prostredníctvom zadania trvalého príkazu pre Fórum života o.z. s nasledovnými údajmi:

Č.ú.: 0422874576/0900
IBAN: SK6109000000000422874576
SWIFT: GIBASKBX