2% z daní pre Fórum života

Na čo použijeme Vaše 2%

  • osvetu a vzdelávanie: kampane, prednášky, konferencie, kultúru, metódy PPR a tábory
  • konkrétnu pomoc: projekt Zachráňme životy, Femina, gynekologické ambulancie, sieťovanie organizácií
  • presadzovanie legislatívy, ktorá rešpektuje ľudskú dôstojnosť, manželstvo a rodinu

Ako postupovať

Zamestnanci, ktorí požiadali zamestnávateľa o ročné zúčtovanie
Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie
Právnické osoby

 Vyhlásenie o poukázaní 2% pre FŽ  Potvrdenie o zaplatení dane

 

Údaje o prijímateľovi
Názov:  Fórum života
Sídlo: Bratislava, 811 08, Heydukova 14
Právna forma: Občianske združenie
Identif. číslo prijímateľa/SID:   318 158 39/SID nevypĺňate

Všetky potrebné tlačivá nájdete tu.
Kontakty na daňové úrady tu.