Pravidelný dar

Ak sa chcete stať naším pravidelným podporovateľom, môžete tak urobiť prostredníctvom zadania trvalého príkazu pre Fórum života o.z. s nasledovnými údajmi:

Č.ú.: 0422874576/0900
IBAN: SK6109000000000422874576
SWIFT: GIBASKBX
Správa pre prijímateľa: zadajte email

Pravidelné darcovstvo pomáha nášmu občianskemu združeniu najviac. Umožňuje nám naplánovať si aktivity efektívnejšie a zabezpečuje väčšiu stabilitu, aby sme nemuseli každý rok čeliť prípadnému ukončeniu činnosti. Prostredníctvom pravidelných príspevkov v ľubovoľnej výške podporíte:

 • informovanie verejnosti o dôstojnosti ľudského života a potrebe jeho ochrany od počatia po prirodzenú smrť
 • projekty a kampane Fóra života (25. marec – Deň počatého dieťaťa, Sviečka za nenarodené deti, Deň rodiny, Národný týždeň manželstva)
 • konferenciu Vyber si život, ktorá sa každoročne koná v Rajeckých Tepliciach
 • vydávanie časopisu Spravodajca o. z. Fórum života
 • zasielanie E-mailu Fóra života
 • publikačnú činnosť
 • vzdelávacie aktivity v základných a stredných školách
 • osvetu v oblasti ochrany života na hudobných festivaloch (Pohoda, Campfest, Lumen)
 • legislatívnu činnosť v prospech ochrany života a podpory rodiny
 • fungovanie Poradne Alexis (www.alexisporadna.sk) a kontaktno-informačného centra Femina
 • školenia a semináre v oblasti prirodzeného plánovania rodičovstva