Kontaktné infocentrum Femina v Leviciach

Levice, mesto na južnom Slovensku s vyše 33 000 obyvateľmi, dlhodobo neslávne známe pre viaceré prvenstvá

mapa potratov na Slovensku [zdroj: postoj.sk]

Aj z týchto dôvodov Fórum života ako občianske združenie, ktoré chráni každý ľudský život od počatia po prirodzenú smrť, chce byť prítomné v tomto meste a napomáhať k zlepšeniu súčasnej situácie.

Preto po podpise nájomnej zmluvy v júli 2016 otvárame v areáli levickej nemocnice kontaktno-informačné centrum FEMINA, kde budeme pripravení poskytovať ženám zvažujúcim potrat základnú pomoc a nasmerovanie na odborné sociálne, psychologické či ďalšie poradenstvo.

Chceme, aby matky, ktoré zvažujú potrat, mali možnosť dostať všetky informácie o lepších riešeniach neželaného tehotenstva, pri riešení rôznych ťažkých životných situácií žien a ich detí, o realite umelého potratu. Do budúcna máme sen vybudovať v tomto meste aj krízové centrum, kde by mohli nájsť pomoc a ubytovanie ženy a deti, ktoré to potrebujú, napr. z dôvodu, že sa na nich pácha násilie.

Toto všetko však nepôjde bez Vašej pomoci. Obraciame sa preto na Vás, ako na potenciálnych darcov, ktorým nie je ľahostajný život človeka. Prosíme o finančnú pomoc na účely zriadenia kontaktno-informačného centra FEMINA, ktorého prevádzka bude do konca roka 2016 vyžadovať zhruba 12 000 eur (na zaplatenie nájmu, platov pracovníčok, reklamných nosičov pred nemocnicou, vybavenie centra, letákov a ďalších materiálov).

Vaše finančné dary môžete posielať jednoducho cez portál DAKUJEME.SK (uveďte popis platby FEMINA LEVICE).
O priebehu realizácie Vás budeme priebežne informovať. Vopred ďakujeme za Vašu štedrosť! Veríme, že aj v Leviciach sa raz inšpirujú vranovskou nemocnicou a prestanú vykonávať potraty. Dovtedy budeme pomáhať. Vďaka Vám.

13435704_1229339820432397_1257953560_n

v týchto priestoroch bude kontaktno-informačné centrum FEMINA

 

Môj dar na podporu Femina v Leviciach:

Ďakujeme.sk