Organizačná štruktúra

Snem Fóra života
Predsedníctvo (Dobešová)
Sekretariát (Dobešová)
Oddelenie
regionálnych centier
(Siekelová)

Oddelenie
PR pro-life
(Jacečková)

Oddelenie
ľudsko-právne a bioetiky
(Raučinová)

Oddelenie 
výchovy a vzdelávania
(Piatriková)

Oddelenie
konkrétnej pomoci 
(Demeterová)

 Bratislava       Soc. služby Bratislava
Trnava       Soc. služby Levice  
Senica       Soc. služby Prešov
Levice        
Žilina        
Orava        
Prešov        
Košice        
Banská Bystrica        
Liptov        
Trenčín