Konkrétna pomoc

Keď sme sa zamýšľali nad tým, ako účinne chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť, zhodli sme sa na tom, že okrem advokácie a prevencie je v našej činnosti podstatná pomoc tehotným ženám, matkám s deťmi, ktoré sa ocitli v krajnej životnej situácii. Preto sme začali s projektami konkrétnej pomoci.

Zachráňme životy

    Projekt Zachráňme životy je konkrétna pomoc tehotným ženám, matkám a ich deťom. Ak máte vo svojom okolí tehotné ženy, matky s deťmi, ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácii, ženy s neželaným tehotenstvom, v ťažkej sociálnej situácii, bez pomoci, môžete aj vy pre ne niečo urobiť. Nasmerujte ich na projekt darcovského systému „Zachráňme životy“. Systém je určený  pre tých, ktorí potrebujú pomoc, ale aj pre tých, ktorí chcú pomôcť. Jeho cieľom je: […]

Poradňa Alexis

Alexis – z gréckeho „álexis“- POMÁHAŤ Projekt poradne Alexis začalo v decembri 2009 realizovať OZ Fórum života, ako jeden zo svojich projektov konkrétnej pomoci. Po viac než 4 a pol ročnom fungovaní na dobrovoľníckej báze, sa projekt transformoval na samostatnú organizáciu Poradňu Alexis, n.o., ktorá bola založená 1.10.2014 s víziou profesionalizácie služieb, ktoré poskytuje. Od 1.12.2014 je Poradňa ALEXIS, n.o. registrovaná na Bratislavskom samosprávnom kraji ako poskytovateľ sociálnej služby. Projekt Poradne Alexis  je doteraz […]

Gyn. ambulancia Gianna

Fórum života spolu so Žilinskou diecézou založili neziskovú organizáciu Gianna, n.o., ktorá prostredníctvom novozriadenej gynekologickej ambulancie poskytuje zdravotnú starostlivosť a poradenské služby v oblasti gynekológie a pôrodníctva a reprodukčného zdravia za odborného vedenia lekára rešpektujúceho dôstojnosť ľudského života od počatia. Do dnešného dňa má ambulancia už 1000 pacientiek. V Žiline na sídlisku Solinky, podobnom mnohým iným panelákovým sídliskám v slovenských mestách, vyrástol približne pred desaťročím nový kostol a vedľa neho […]

Kontaktné infocentrum Femina

27. novembra 2016 otvorilo Fórum života kontaktno-informačné centrum Femina v Leviciach. Jeho priestory otvorila predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová, koordinátorka centra Anna Siekelová spoločne s vdp. Andrejom Karcagim, ktorý požehnal priestory a dobrovoľníkov do služby. Femina je určená tým najohrozenejším ženám, ktoré sa ocitnú v nečakanom tehotenstve, ženám týraným a zneužívaným. Toto centrum je informačno-kontaktné To znamená, že ženám sa poskytne kontakt na odbornú pomoc. Vo Fóre života sme sa […]

Gyn. ambulancia Terezka

Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Terezka, n.o. v Poprade vznikla v roku 2016 v spolupráci s Fórom života a Spišskou diecézou. Impulzom bol veľký záujem zo strany pacientiek, ktoré hľadali odborné vedenie a poradenstvo rešpektujúce dôstojnosť ľudského života od počatia. Činnosť pod odborným vedením MUDr. Aleny Polomskej započala 1.3.2017. Lekár: MUDr. Alena Polomská Adresa: Alžbetina 372/5, 05801 Poprad 

Áno pre život

Na stránke sa pracuje Úvodná stránka