Konkrétna pomoc

Keď sme sa zamýšľali nad tým, ako účinne chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť, zhodli sme sa na tom, že okrem advokácie a prevencie je v našej činnosti podstatná pomoc tehotným ženám, matkám s deťmi, ktoré sa ocitli v krajnej životnej situácii. Preto sme začali s projektami konkrétnej pomoci.

Projekt konkrétnej pomoci Zachráňme životy

Poradňa Alexis

Femina, kontaktno-informačné centrum v Leviciach

Okres Levice je región, kde sa vykonáva najviac potratov na Slovensku, eviduje sa najviac rozvodov a pokusov o samovraždy. Z tohto dôvodu FŽ zriadilo novú sociálnu službu v Leviciach s nasledujúcimi aktivitami:

  • Otvorenie centra Femina 1.12.2016, posvätenie priestorov a tímu 27.11.2016
  • Propagácia Feminy na sociálnych sieťach (Facebook, Modrý koník, Instagram)
  • Vytvorenie facebookového a instagramového profilu
  • Výber dobrovoľníkov, vzdelávací seminár a prezentácia manuálu pre pracovníkov a dobrovoľníkov Poradne Femina

Gynekologické ambulancie 

Fórum života má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti dve gynekologické ambulancie

  • Žilina – Fórum života spolu so Žilinskou diecézou založili gynekologicko-pôrodnícku ambulanciu Gianna, n.o., ktorá vznikla 1.10.2011. Ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť a poradenské služby v oblasti gynekológie a pôrodníctva a reprodukčného zdravia za odborného vedenia lekára MUDr. Ivana Wallenfelsa rešpektujúceho dôstojnosť ľudského života od počatia. Do dnešného dňa má ambulancia naplnenú kapacitu.
  • Poprad – novozriadená gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Terezka, n.o. v roku 2016 pod odborným vedením MUDr. Aleny Polomskej. Vznikla v spolupráci s Fórom života a Spišskou diecézou kvôli veľkému záujmu zo strany pacientiek, ktoré hľadali odborné vedenie a poradenstvo rešpektujúce dôstojnosť ľudského života od počatia. Začiatok jej činnosti je naplánovaný k 1.3.2017.