Konferencia Vyber si život

Medzinárodná konferencia Vyber si život  je vedecko-populárna konferencia, ktorú každoročne organizujú  Fórum života, o. z. a Áno pre život, n. o. Cieľom konferencie je dať priestor na diskusiu o potrebe ochrany ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Medzinárodná konferencia Vyber si život je súčasťou pravidelnej celoslovenskej kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa.

Médiá a ohrozenie ľudskej dôstojnosti (zborník 2015)

Násilie a ľudská dôstojnosť (zborník 2016)

Vyber si zivot 2015_01

VZZ2016
  nahrávky nájdete v našej galérii

Prehľad konferencií a seminárov Vyber si život

Rok

Ročník

Téma a prednášajúci

1998

1.

Seminár „Áno životu“: Aby vážnosť, úcta a dôstojnosť ľudského života stále viac a viac rešpektovali a uznávali.

 • Pius Stossel, Švajčiarsko

1999

2.

Seminár „Vyver si život“: Prečo záleží na živote? Prečo treba mať k nemu úctu a chrániť ho?

 • Emil Turiak

 • Ivan Palúch

 • František Stahovec

2001

3.

Seminár „Vyver si život“: Hodnota života na prahu tretieho tisícročia všetkých prolife hnutí a širokej verejnosti, ktorej záleží na zdravom vývoji rodiny a spoločnosti

 • Imrich Benický

 • Pius Stössel, Švajčiarsko

 • Jozef Glasa, CSc.

2002

4.

Seminár „Vyver si život“: Antikoncepcia ako páchanie násilia na ženách, jej abortívnom vplyve, vplyve na ženský organizmus, a tiež o trendoch vyšetrovania v tehotenstve.

 • Mária Mojzešová, PhD.

 • Ines Hvizdáková

 • Ivan Wallenfels

2003

5.

Seminár „Vyver si život“: Zodpovednosť výchovy k ľudskej sexualite, zodpovedného rodičovstva a o dôsledkoch porušovania morálnych zákonov.

 • Ivan Wallenfels

 • Andrej Hrádocký

 • Martin Hrádocký

2004

6.

Medzinárodná konferencia „Vyber si život“: Právo na život od počatia, právne aspekty, možné formy ochrany života doma i v zahraničí.

 • Pavol Hrušovský

 • Vladimír Palko

 • Peter Dobeš

 • Štefan Sečka

 • Vladimír Palko

 • Anton Neuwirth

 • Alojz Rakús.

 • Jozef Matulník

 • Eva Grey

 • Karol Pastor

 • Pius Stossel, Švajčiarsko

 • Adolf Adam, Rakúsko

 • Imre Teglasi, Maďarsko

 • Kovács E. Zita, Rumunsko

2005

7.

Medzinárodná konferencia „Vyber si život“: Potreba chrániť ľudský život od počatia doma i v zahraničí pod heslom „Nechať žiť je správna voľba“.

 • Anna Záborská

 • Roman Kováč

 • Jozef Glasa

 • Mária Demeterová

 • Jozef Mikloško

 • Prof. PhDr. Jozef Jaráb

 • MUDr. Stojan Adasevic, Juhoslávia

 • MUDr. Antun Lisec, Chorvátsko

 • Pius Stossel, Švajčiarsko

2006

8.

Medzinárodná konferencia „Vyber si život“: Neplodnosť a spôsoby jej liečby

 • Daniel Lipšic

 • Stanislav Vojtko

 • Karol Pastor

 • Ľuboš Javorka

 • Pavla Poloňová

 • Phil Boyle, Írsko

 • Petar – Kresmir Hodzič, Chorvátsko

 • Anton Chromík

 • Jozef Mikloško

 • Jozef Glasa

2007

9.

Medzinárodná konferencia „Vyber si život“:

50 rokov legalizácie umelých potratov na Slovensku

 • Radoslav Procházka

 • Jozef Matulník

 • Vladimír Palko

 • Ľubomír Stanček

 • Ján Ďačok, SJ

 • Karol Pastor

 • Georgia Forney, USA

 • Ewa Kowalewska, Poľsko

 • Lech Kowalewski, Poľsko

 • Václav Cigánek

 • Imre Teglasy

2008

10.

Medzinárodná konferencia „Vyber si život“: Potreba ochrany ľudského života od počatia po prirodzenú smrť

 • Andrzej Zwoliński, Poľsko

 • Peter G. Fedor-Freybergh, Slovensko-Nemecko

 • Rudolf Baláž

 • Daniel Lipšic

 • Marian Duda, Poľsko

 • Mario Živkovič, Chorvátsko

 • Zdenka Rybová, Česká republika

 • Mária Demeterová

 • Janka Šípošová

 • Anna Verešová

2009

11.

Medzinárodná konferencia „Vyber si život“: Aktuálne spoločenské, etické a medicínske aspekty antikoncepcie

 • Victorie Thorn, USA

 • Carlo Casini, Taliansko

 • Wiliam J. Thorn, USA

 • Marek Iskra

 • Jozef Laurinec

 • Inocent – Mária Vladimír Szaniszló – Daniel Demočko

 • Marián Koleják

 • Anton Chromík

2010

12.

Medzinárodná konferencia „Vyber si život“: Žena a jej slobodná voľba

 • Janne Haaland Matlary, Nórsko

 • Marguerite Peeters, Belgicko

 • Tomáš Galis

 • Marián Kuffa

 • Anna Záborská

 • Miroslav Mikolášik

 • Eva Grey

 • Marián Bartovjak

 • Jana Mária Punová CJ

 • Inocent – Mária Vladimír Szaniszló

2011

13.

Medzinárodná konferencia „Vyber si život“: Zmyslom života je láska, nie ideálne zdravie

 • Gerd Josef Weisensee, Švajčiarsko

 • Róbert Bezák

 • Ivan Palúch

 • Daniel Dian

 • Jana Žitňanská

 • Ivan Wallenfels

 • Veronika Vadovičová

 • Dominik Drdul

 • Mária Šustrová

 • Viera Záhorcová

 • Mária Orgonášová

2012

14.

Medzinárodná konferencia „Vyber si život“: Ľudská dôstojnosť, staroba a zomieranie

 • Štefan Sečka

 • Luca Volonte, Taliansko

 • Jozef Glasa

 • Patrícia Dobríková

 • Paceková,

 • Zuzana Otrubová

 • Magdaléna Veselská

 • Márie Svatošová, Česká republika

 • Pavel Bician

 • Štefan Kuffa

 • Gerhard Glazer-Opitz

2013

15.

Medzinárodná konferencia „Vyber si život“: Výchova detí v rodine

 • Marián Bublinec

 • Gabriele Kuby, Nemecko

 • Joseph Meaney, USA

 • Martin Slosiarik

 • Andrej Rajský

 • Pavel Izrael

 • Emil Turiak

 • Mária Bielová

 • Zuzana Lauková

 • Dušan Škurla

 • Ewa a Lech Kowalewski, Poľsko

2014

16.

Rodina a ľudské práva

 • Štefan Sečka

 • Anna Záborská

 • Gregor Puppinck, Francúzsko

 • Marcela Dobešová

 • Veronika Remišová

 • Jana Jamborová, Česká republika

 • Anton Chromík

2015

17.

Média a ohrozenie ľudskej dôstojnosti

 • Cyril Vasiľ

 • Jozef Kováčik

 • Don Ilario Rolle, Taliansko

 • Anna Záborská

 • Juraj Holdoš

 • Mária Raučinová

 • Rút a František Valašíkovci

 • Terézia Rončáková

 • Imrich Gazda

 • Ján Baránek

2016

18.

Násilie a ľudská dôstojnosť

 • Shenan J. Boquet, USA

 • Milan Lach

 • Anna Záborská

 • Michal Patarák

 • Anna Verešová

 • Janka Šípošová

 • Marica Pirošíková

 • Emil Turial

 • Anton Frič

 • Maroš Čaučík