Sviečka za nenarodené deti

 
 

Sviečka za nenarodené deti je každoročným projektom Fóra života. Cieľom je senzibilizovať ľudí, aby si v období okolo 2. novembra okrem svojich blízkych zosnulých spomínali aj na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate. Kampaň má tri rozmery – duchovný, vzdelávací a praktický. Duchovnú dimenziu predstavuje modlitba za Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti, za tých, čo zvažujú, či si ponechajú svoje ešte nenarodené dieťa, aj za tých, ktorí sa podieľajú na vykonávaní potratov. Vzdelávacia časť je zameraná na osvetu v súvislosti s ochranou života od počatia a praktická sa nesie v znamení finančnej podpory pre projekty a aktivity Fóra života vo forme verejnej zbierky prostredníctvom kúpy symbolickej sviečky, alebo priamym príspevkom do neinvestičného fondu Fórum života na účet 5033357295/0900.

„Momentom, ktorý spája duchovný rozmer kampane s praktickým, je symbolická sviečka, ktorú na pamiatku zomrelých nenarodených detí môžeme zapáliť a umiestniť 2. novembra v oknách našich domovov,“ hovorí koordinátorka projektu Anna Siekelová. K dispozícii sú dva druhy sviečok – plastová, ktorú si je možné kúpiť za 1 € a sklenená vonná sviečka, ktorú ponúkame za 4 €. Ich kúpou v rámci oficiálnej verejnej zbierky s povolením Ministerstva vnútra podporíte pro-life a pro-family projekty, kampane a aktivity Fóra života. „Peniaze, ktoré takýmto spôsobom vyzbierame, sú hlavným zdrojom financovania našich aktivít. Zo srdca ďakujeme za každý príspevok, ktorý nám umožní šíriť skutočné hodnoty a pomáhať tam, kde je to potrebné,“ dodáva Marcela Dobešová.

Verejná zbierka sa oficiálne začína 1. októbra 2017 a potrvá do 5. septembra 2018, prispieť môžete aj priamo na číslo účtu SK2509000000005033357295. Prosíme všetkých, ktorým nie je ľahostajná problematika ochrany života, ľudskej dôstojnosti a rodiny, o príspevok v rámci svojich možností, aby sa tieto kľúčové existenčné témy nedostávali na okraj záujmu spoločnosti, ale priamo do jej stredu.

Sviečka za nenarodené deti 2017

Sprievodné osvetové aktivity projektu sú spojené so šírením úcty k životu v každej jeho fáze – od počatia až po prirodzenú smrť. V spolupráci s Radou KBS pre rodinu a hudobným zoskupením Lámačské chvály vás pozývame na päť chválových koncertov pod názvom Večery milosrdenstva. Uskutočnia sa v nasledujúcich termínoch na týchto miestach:

15.októbra – LEVICE o 16:00 v Kostole Ducha Svätého

19.októbra – TRNAVA o 18:30 v Bazilike sv. Mikuláša

20.októbra – BRATISLAVA o 18:00 v Kostole sv. Štefana (u kapucínov)

21.októbra – ŽILINA o 18:30 v Kostole Božieho milosrdenstva na sídlisku Hájik

22.októbra – KOŠICE o 18:00 v Katedrále narodenia Presvätej Bohorodičky

Spoločne budeme ďakovať Bohu za dar života, odprosovať za jeho neprijatie a prosiť za uzdravenie všetkých rán spôsobených potratmi. Počas podujatí budete mať možnosť zakúpiť si originálne sviečky s logom nožičiek nenarodeného dieťaťa a podporiť tak projekty ochrany života od počatia po prirodzenú smrť a ľudskej dôstojnosti. Všetci ste srdečne vítaní!

 

Novinkou aktuálneho ročníka kampane je  Súťaž o najkreatívnejšiu aktivitu s témou “ život je dar“. Súťaž bude prebiehať počas októbra a novembra a je určená pre farnosti, školy a rôzne spoločenstvá. Ponúkame aj zopár tipov, kam sa môže vynaliezavosť súťažiacich uberať – usporiadanie kultúrneho podujatia s témou ochrany života, zorganizovanie tematického „stretka“, výroba časopisu s danou témou, natočenie videa, zloženie pesničky, nacvičenie divadla, príprava zaujímavej mobilnej aplikácie alebo počítačovej hry… fantázii sa medze vôbec nekladú. Dôležité je, aby ste nám výsledný produkt poslali, alebo – ak ide o „live“ záležitosť, aby ste ju zdokumentovali fotkami alebo videom z podujatia. Na súťažné príspevky čakáme do 30. novembra 2017, príspevky bude posudzovať komisia zložená z pracovníkov a spolupracovníkov Fóra života. Na tri víťazné tímy čakajú pekné ceny – farnosť získa pamätník nenarodeným deťom s mottom „Do dlaní som si ťa vryl“ z dielne Fóra života, ktorý vznikol v spolupráci s niekoľkými umelcami; víťazné spoločenstvo získa plastiku Dieťatko ukryté v dlaniach; a škola, ktorá vyhrá, získa zaujímavú zážitkovú odmenu. Na zaslanie súťažných výtvorov a príspevkom, prípadne na získanie bližších informácií, môžete využiť môžete kontakty: e-mail: sviecka@forumzivota.sk, poštová adresa: Fórum života, Heydukova 14, 811 02  Bratislava (heslo Sviečka)

 

Na našej internetovej stránke pribudli aj informácie o ďalších pamätníkoch nenarodeným deťom. Miesta stíšenia nielen pre tých, ktorí prišli o svoje dieťa skôr ako sa stihlo narodiť, sa naďalej rozrastajú a my sa budeme tešiť na ďalšie vaše príspevky a informácie na adrese mariap@forumzivota.sk.

dakujeme1