Kampane

Fórum života každoročne realizuje dve celoslovenské kampane. V týždni okolo 25.marca je to Deň počatého dieťaťa a okolo 2.novembra Sviečka za nenarodené deti. Ich cieľom je scitlivovať spoločnosť v témach ochrany a hodnoty života a informovať ju o možnostiach konkrétnej pomoci ženám v neželanom tehotenstve.

Sviečka za nenarodené deti

Sviečka za nenarodené deti je každoročným projektom Fóra života. Cieľom je senzibilizovať ľudí, aby si v období okolo 2. novembra okrem svojich blízkych zosnulých spomínali aj na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate. Kampaň má tri rozmery – duchovný, vzdelávací a praktický. Duchovnú dimenziu predstavuje modlitba za Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti, za tých, čo zvažujú, či si ponechajú svoje ešte nenarodené dieťa, aj za tých, ktorí sa podieľajú na […]