Jednorazový dar

Využite darcovský portál dakujeme.sk

Môj dar:

Ďakujeme.sk

 
Alebo Váš finančný príspevok môžete poslať na uvedené číslo účtu:
 
Č.ú.: 0422874576/0900
IBAN: SK6109000000000422874576
SWIFT: GIBASKBX
Správa pre prijímateľa: zadajte email
 

Ďakujeme!