Homosexualita

Na obsahu stránky sa pracuje. Pôvodný text zameraný na tému homosexualita bol spracovaný dávnejšie a aj na základe viacerých podnetov sme sa rozhodli ho prepracovať tak, aby zodpovedal aktuálnemu stavu a vývoju problematiky počas uplynulých rokov. Zároveň sa ospravedlňujeme, ak sa jeho obsahom niekto cítil dotknutý alebo mal pocit, že v niektorých bodoch text nie je aktuálny. Ďakujeme za pochopenie.