Video

o. Shenan Boquet, prezident HLI o Ochrane života a rodiny vo svete

Na pozvanie Fóra života prišiel na Slovensko o. Shenan Boquet, prezident Human Life International. Hovoril o ochrane života a rodiny. Jeho odkaz je jasný – otázka života sa týka každého z nás. Môžeme zostať bokom, ale k tomu nie sme povolaní. Život máme milovať, chrániť, rešpektovať a pomáhať mu. [4min výber] [celá prednáška]  

Počatiny sme oslavovali po celom Slovensku - Deň počatého dieťaťa 2016

(ak nefunguje video hore, nájdete ho aj na nasledovnom odkaze)

Konferencia Vyber si život 2016: Násilie a ľudská dôstojnosť

Medzinárodná konferencia Vyber si život je vedecko-populárna konferencia, ktorá je súčasťou pravidelnej celoslovenskej kampane 25. marec – Deň počatého dieťať. Každoročne ju organizujú Fórum života, o.z. a Áno pre život, n.o. v Rajeckých Tepliciach. Viac o témach a vzácnych hosťoch aj z minulých rokov nájdete TU. fr. Shenan Boquet: Ochrana ľudskej dôstojnosti v poslané medzinárodnej pro-life organizície Human Life International JUDr. Marica Pirošíková: Ochrana biologickej rodiny z pohľadu judikatúry Európskeho […]

Diskusia: Ľudské práva: právo na život vs. právo na osobnú slobodu [11.9.2015]

11.9.2015 sa v Bratislave uskutočnila diskusia na tému „ĽUDSKÉ PRÁVA: PRÁVO NA ŽIVOT VERZUS PRÁVO NA OSOBNÚ SLOBODU“ zorganizovaná Fórom života. Diskusie sa zúčastnili Ján Šikuta, sudca Európskeho súdu pre ľudské práva, Anna Záborská, lekárka a poslankyňa EP, Ján Viglaš, morálny teológ, Oľga Pietruchová, riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na MPSVaR SR, Mária Raučinová, členka Výboru pre rodovú rovnosť pri Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a […]