kategória: Tlačové správy

  • Fórum života organizuje autobusovú púť do Ríma za rodiny, ktorá sa uskutoční v dňoch od 1. do 4. februára 2015. Cieľom púte je podľa predsedníčky Fóra života Marcely Dobešovej „vyprosiť požehnanie pre slovenské rodiny, ako aj pre všetky aktivity na Slovensku týkajúce sa ochrany a podpory ľudského ži... [read more]
  • Fórum života všetkým svojim priaznivcom a podporovateľom s radosťou oznamuje, že v prevádzke je NOVÁ webová stránka na starej adrese www.forumzivota.sk! Chce byť prehľadnejšia, dynamickejšia, osobnejšia a v neposlednom rade krajšia :-) . A spolu s novou stránkou prichádza aj nový vizuál loga. „S my... [read more]
  • Fórum života s veľkým prekvapením a zhrozením zistilo, že na Slovensku bol koncom minulého roka v tichosti bez širokej odbornej či verejnej diskusie zaregistrovaný preparát určený na usmrtenie počatých detí chemickou cestou a druhý je v procese registrácie. Chemický potrat je potrat ako každý iný. ... [read more]
  • Dňa 4. decembra 2012 sa v Dome Novinárov v Bratislave konala tlačová beseda na tému - Porušovanie ľudských práv cez výstavu Human Body (ľudské telo) a k nečinnosti slovenských orgánov. Na tlačovej besede vystúpili: Ing. Marek Tatarko, Slovenská Asociácia Falun Gong. doc. MUDr. Ján Porubský, patológ... [read more]