kategória: Zahraničné aktuality

  • Čo robí človeka človekom? Odkedy je nositeľom ľudských práv? Ako túto problematiku odráža súčasná legislatíva v ČR? Na tieto otázky budú hľadať odpovede odborníci z oblasti právnej vedy a ďalších súvisiacich odborov v rámci konferencie "Najmenší z nás 2018". Podujatie zamerané na právnu ochranu... [read more]
  • Centrum naděje a pomoci v ČR ponúka možnosť, ako si potvrdiť svoje znalosti o prirodzenom plánovaní rodičovstva, povedomie o plodnosti, prípadne si ich doplniť a rozšíriť prostredníctvom vedomostných dotazníkov. Každý z nich je zameraný na určitú tému, súčasťou je aj vyhodnotenie záznamovej tabuľky.... [read more]
  • 28. apríla ráno dobojoval svoj život Alfie Evans. Ani nie dvojročný gladiátor z Liverpoolu zložil svoj štít a získal krídla anjela (ako informoval jeho otec prostredníctvom sociálnej siete). Zrejme celý svet obleteli fotografie chlapčeka, ako sa drží malými rúčkami matky, alebo video, ako sleduj... [read more]
  • V chorvátskom Záhrebe sa bude 27. - 29. apríla 2018 konať medzinárodná pro-life konferencia Now choose life! (Teraz si vyber život!), ktorej organizátormi sú 40 dní za život - Chorvátsko a Chorvátsko za život. V prípade záujmu sa môžete prihlásiť  cez registračný formulár: http://bit.ly/2oxc669. Reg... [read more]
  • Národní centrum pro rodinu, Katechetická sekce ČBK, Sekce pro mládež ČBK a Sekce církevního školství ČBK pozývajú na seminár Ideologie gender, ktorý sa uskutoční na Cyrilometodějskej teologickej fakulte UP v Olomouci 1. marca 2018. Jednou z prednášajúcich bude aj naša kolegyňa Mária Raučinová, ktorá... [read more]
  • Centrum naděje a pomoci v Brne opätovne usporadúva kurzy, ktoré záujemcom pomôžu zorientovať sa vo svojej spoločnej plodnosti. Pravidelne ponúkajú tieto tri typy kurzov: "Kurz STM PPR", "Ne/plodné  období po porodu", "Neplodnost, příčiny, řešení" Účastníci „Kurzu STM PPR“ majú možnosť správne sa ... [read more]
  • Dňa 19.10.2017 sa v Brne uskutoční konferencia Nejmenší z nás  s témou Právna ochrana osôb pred narodením. Odborníci z právnej vedy a súvisiacich odborov budú hľadať odpovede na otázky ako: Čo robí človeka človekom? Odkedy je nositeľom ľudských práv? Ako túto problematiku reflektuje súčasná legis... [read more]