Misia

Aktuality

  • Farnosť v Rajeckých Tepliciach spolu s Áno pre život n. o. pozýva všetkých veriacich na III. Púť k sv. Gianne, ktorá sa uskutoční v dňoch 26. - 27. apríla 2008 v kostole Božského Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach Program: Sobota 26. apríla 2008 17,00 hod. Modlitba sv. ruženca 18,00 ho... [read more]
  • Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili pokojného verejného zhromaždenia proti prijatiu Národného programu ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia (ďalej „Program“). Na zhromaždení 2. apríla 2008 sa pred Úradom vlády SR zúčastnilo okolo 300 ľudí všetkých vekových kategórií. Všetkým patrí veľká vďak... [read more]
  • MOBILIZÁCIAvýzva k pokojnému verejnému zhromaždeniu občanov SR Pozývame občanov dňa 2. apríla 2008 (streda) od 9,30 do 10,00 hodinyna pokojné verejné zhromaždenie pred Úrad vlády SR, aby prišli vyjadriť svoj nesúhlas s návrhom Národného programu ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia. Nesúhl... [read more]
Load more