• 60 rokoch od legalizácie potratov v bývalom Československu

  • Pozývame vás na XIX. ročník medzinárodnej konferencie Vyber si život, ktorá sa uskutoční už tento víkend 24. – 25. marca 2017.

  • Viac informácií TU.
  • Krátke videonahrávky ku Dňu počatého dieťaťa.

  • Pozrite si niekoľko krásnych, veľmi osobných svedectiev a pozvánok.

  • Videogaléria.
  • Lebo už 2 sú veľká pomoc

  • Prečo darovať 2% Fóru života? Čo nimi podporíte? Ako postupovať?

  • Dočítate sa TU.

Misia

Aktuality

 • Na včerajšom rokovaní vláda prijala dve rozhodnutia, ktoré sú namierené proti úcte k ľudskému životu a proti rodine.   Vláda SR prerokovala a schválila návrh na uzavretie dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Populačným fondom OSN (UNFPA) o zriadení Regionálneho úradu UNFPA pre východnú Európu... [read more]
 • Vo Vatikáne dnes predstavili dôležitý dokument o niektorých otázkach bioetiky, ktorý pripravila Kongregácia pre náuku viery pod názvom "Dignitas personae" - Dôstojnosť osoby.Inštrukcia reaguje na mimoriadny pokrok biomedicínskych vied, ktorý otvára nové liečebné možnosti, ale vedie aj k vážnym etick... [read more]
 • Fórum života pozýva veriacich na sv. omšu spojenú so sviečkovým sprievodom za nenarodené deti, ktorý sa uskutoční pri príležitosti Sviečky za nenarodené deti 2. novembra 2008 v Bratislave.Program sa začne o 17.30 hod. sv. omšou v kostole sv. Ladislava na Špitálskej ulici. Sprievod vyrazí približne o... [read more]
Načítať viac