Misia

Aktuality

  • Projekt „Zachráňme životy“ je darcovský systém pravidelnej mesačnej finančnej výpomoci určenej pre záchranu počatého dieťaťa a pomoc budúcej matke, ktorá sa ocitne v krajnej životnej núdzi. V rámci projektu bola spustená webová stránka www.zachranmezivoty.sk. Cieľom poskytovania mesačného príspevku... [read more]
  • SILENT NO MORE! UŽ ŽIADNE MLČANIE! Toto je názov demonštrácie, ktorá sa uskutoční v Budapešti 28.septembra pred budovou Ministerstva zdravotníctva (distrikt V., 6-8, Arany János u.).  Táto akcia sa zasadzuje za "plodnú a starostlivú spoločnosť" a organizujú ju mimovládne organizácie Alpha Alliance, ... [read more]
  • Občianske združenie Fórum života so sídlom uskutočnilo pri príležitosti 25. marca – Dňa počatého dieťaťa verejnú zbierku. Zbierka prebiehala od 19. 3. 2007 do 30. 6. 2007. Konanie zbierky bolo povolené rozhodnutím  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo  SVS-203-2007/04064 z 9. marca 2007.  ... [read more]
Load more