• Projekt ZACHRÁŇME ŽIVOTY oslavuje 10 rokov

  • Podarilo sa nám zachrániť 128 detí a pomohli sme 141 ženám v krízových situáciách.

  • OSLAVUJ ŽIVOT SPOLU S NAMI!
  • Vydali sme novú knihu

  • Kniha Všetko je inak je plná príbehov o ženách, ktoré sa rozhodli vo svojich náročných životných situáciách.

  • Viac o titule

Misia

Aktuality

 • Dňa 15. 10. 2009 príde na Slovensko Anne Lastmannová z Austrálie, ktorá sa zaoberá poradenstvom a liečbou postabortívneho syndrómu, ktorým môžu trpieť ženy a dievčatá po potrate. Viac o Anne a jej organizácii je možné nájsť na http://www.victimsofabortion.com.au/index.htm. Pozývame všetkých na predn... [read more]
Načítať viac