Misia

Aktuality

  • Vážení priatelia a podporovatelia Fóra života, pri zrode Fóra života pred desiatimi rokmi bolo viacero úžasných ľudí. Niektorí z nich dnes už nie sú medzi nami, ale posolstvo, ktoré zanechali, bude žiť s nami a v nás tak, ako 2000 rokov žije medzi nami posolstvo Vianoc. Chceme Vám poďakovať za všetk[...]
  • V Deň neviniatok, 28. 12. 2011 o 16.30 hod. sa vo Farskom kostole sv. Michala v Leviciach uskutoční tohtoročné Celodiecézne stretnutie ľudí dobrej vôle s názvom Dieťa je dar, ktoré vyvrcholí koncelebrovanou svätou omšou. Na toto stretnutie pozývame všetkých, ktorí nesúhlasia s našou legislatívou, čo[...]
  • Fórum života spolu so Žilinskou diecézou založili neziskovú organizáciu Gianna, n.o., ktorá prostredníctvom novozriadenej gynekologickej ambulancie poskytuje zdravotnú starostlivosť a poradenské služby v oblasti gynekológie a pôrodníctva a reprodukčného zdravia za odborného vedenia lekára rešpektujú[...]
  • Projekt konkrétnej pomoci pre ženy a dievčatá, poradňa Alexis, oslavuje v decembri svoje druhé výročie. Za toto obdobie sa usiloval o ponúknutie podpory a poradenskej služby dievčatám a ženám, ktoré zvažujú umelý potrat alebo sa nachádzajú v závažných situáciách súvisiacich s tehotenstvom. Od decemb[...]
  • Vážení priatelia, srdečne Vás pozývame na Stretnutie Fóra života ktoré sa uskutoční v sobotu 3. 12. 2011 na Alžbetinej ulici 12 v Košiciach. Organizátori podujatia sú Fórum života, o. z. A Deti sv. Alžbety, o. z. Stretnutie je určené pre členov a sympatizantov občianskeho združenia Fórum života i vš[...]
  • Áno pre život, n. o. organizuje verejnú zbierku za účelom pomoci osamelým tehotným ženám v núdzi a matkám s deťmi, ktoré sú obeťami domáceho násilia. Zbierka sa koná v období od 1.októbra 2011 do 31. decembra 2011.Zbierku môžete podporiť zaslaním darcovskej SMS v hodnote 1 Euro.Text správy je: DMS ([...]
Načítať viac