Misia

Aktuality

  • V súčasnosti v našej spoločnosti často počúvame o tom, že máme prehodnotiť význam "tradičného modelu" rodiny a hľadať "nové modely". Mladí z univerzitných pastoračných centier na Slovensku si uvedomili vážnosť súčasnej situácie a potrebu primerane na ňu reagovať.Preto všetkých pozývajú zapojiť sa do... [read more]
Načítať viac