• Sviečka za nenarodené deti 2014

    • Uctime si spoločne pamiatku detí, ktoré zomreli skôr, ako sa mohli narodiť...

    • ZAPOJTE SA

Misia

Aktuality

  • K 25. 3. 2011 boli oficiálne spustené dve webové stránky, ktoré sú ďalším príspevkom k šíreniu kultúry života na Slovensku. Stránka www.cakamepostihnutedieta.sk, sa zaoberá témou očakávania narodenia postihnutého dieťaťa. Ponúka komplexné a pravdivé informácie o tejto ťažko chápanej a prijímanej pro[...]
  • Pro life občianske združenie Deti sv. Alžbety zorganizovalo v Košiciach 25. marca, v Deň počatého dieťaťa, na slávnosť Zvestovania Pána, Pochod za život.  Jeho cieľom bolo poukázať na hodnotu počatého, ešte nenarodeného, života.Svätú omšu v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho celebroval arcibi[...]
Načítať viac