• Projekt ZACHRÁŇME ŽIVOTY oslavuje 10 rokov

  • Podarilo sa nám zachrániť 128 detí a pomohli sme 141 ženám v krízových situáciách.

  • OSLAVUJ ŽIVOT SPOLU S NAMI!
  • Vydali sme novú knihu

  • Kniha Všetko je inak je plná príbehov o ženách, ktoré sa rozhodli vo svojich náročných životných situáciách.

  • Viac o titule

Misia

Aktuality

 • Nedeľné popoludnie 6. apríla patrilo na Trojičnom námestí v Trnave oslave života. Fórum života v spolupráci s Centrom pomoci pre rodinu u jezuitov v Trnave, Arcibiskupským úradom v Trnave a Farnosťou Trnava - mesto organizovalo jedno zo šnúry verejných zhromaždení „Slovensko za život“ aj v metropole... [read more]
 • Ľudia a firmy na Slovensku už viac ako 10 rokov každoročne podporujú verejno-prospešné účely prostredníctvom 2% dane. Dnes je to celospoločensky akceptovaný mechanizmus: väčšina fyzických, ako aj právnických osôb má možnosť, pokiaľ platí dane, poukázať určitý podiel zo zaplatenej dane štátu na verej... [read more]
 • Okolo 200 ľudí sa zúčastnilo na verejnom zhromaždení za život v Žiline, ktoré zorganizovalo 22. marca 2014 v popoludňajších hodinách Fórum života s partnermi. Pri príležitosti kampane 25. marec Deň počatého dieťaťa sú počas marca a apríla takéto zhromaždenia naplánované vo všetkých krajských mestách... [read more]
Načítať viac