Misia

Aktuality

  • Fínsko Výskum fínskeho vedeckého tímu na Helsinskej univerzite priniesol fascinujúce odhalenia, podľa ktorých sú deti schopné začať sa učiť už veľmi skoro, dokonca pred narodením. Výsledky poukazujú na schopnosť rozpoznania slov už v matkinom tele v treťom trimestri tehotenstva. Výskumíci prehráv... [read more]
Load more