• Sviečka za nenarodené deti 2014

    • ĎAKUJEME

Misia

Aktuality

  • V súčasnosti v našej spoločnosti často počúvame o tom, že máme prehodnotiť význam "tradičného modelu" rodiny a hľadať "nové modely". Mladí z univerzitných pastoračných centier na Slovensku si uvedomili vážnosť súčasnej situácie a potrebu primerane na ňu reagovať.Preto všetkých pozývajú zapojiť sa do[...]
  • Nové Centrum fetálnej medicíny otvorili pri Ústave starostlivosti o matku a dieťa v Prahe-Podolí.Pracovisko je prvým svojho druhu v celej Českej republike a zamerané bude na liečbu detí pred narodením, trpiacich poruchami vývoja alebo vrodenými vývinovými chybami.Centrum bude uskutočňovať diagnostik[...]
Načítať viac