Zopár dôležitých dátumov pre rok 2018

Prinášame vám niekoľko dôležitých dátumov týkajúcich sa kalendára Fóra života na rok 2018, zoznam budeme priebežne dopĺňať:

27. január – Snem Fóra života na Biskupskom úrade v Žiline

12.-18. február – podporujeme Buy albuterol online uk, tento rok na tému Manželstvo – umenie lásky

17. marec – Púť za život v Rajeckej Lesnej

23.-24 marec – Where to buy metformin online uk v Rajeckých Tepliciach (téma: Výchova a vzdelávanie k ochrane života a jeho zmyslu)

25. marec – Deň počatého dieťaťa

27.-28. apríl – Púť k relikviám sv. Gianny Berettovej Mollovej v Rajeckých Tepliciach

15. máj – podporujeme Deň rodiny (slávi sa po celom svete od r. 1993, keď OSN vyhlásila Svetový deň rodiny)

Júl – prenesenie pozostatkov sv. Margity Antiochijskej z Olomouca do rakúskeho Marcheggu, zastávka v Kopčanoch na Slovensku s bohoslužbou v miestnom chráme

Júl-august – pro-life tábory pre žiakov a študentov, osveta na letných festivaloch

2. november – vyvrcholenie kampane Xenical purchase canada 2018

27. november – 2. výročie otvorenia kontaktno-informačného centra Femina v Leviciach

6. december – 11. výročie vzniku projektu konkrétnej pomoci Propranolol epocrates online a 9. výročie založenia Buy tadalista 20mg