One of Us, Budapešť – zmena plánu

Milí priatelia kultúry života,

vzhľadom na viacero paralelných akcií v Budapešti a na veľký pro-life festival – pochod ulicami Budapešti, ktorý má pred spoločnosťou
manifestovať široký záujem o ochranu života a rodiny,
Fórum života  ponúka možnosť spoločnej účasti vrátane autobusovej dopravy v nedeľu 28. mája 2017 na veľkom pro-life festivale – pochode ulicami Budapešti, ktorý je vyvrcholením sprievodných podujatí II. Európskeho fóra One of Us a XI. Svetového kongresu rodín.
Autobus pôjde po trase Žilina – Bratislava – Budapešť a späť, s možnosťou zastávok na tejto trase. Cena za dopravu na osobu je 15.- EUR. Podmienkou je naplniť autobus počtom 40 osôb. Ďalšie podrobnosti odchodu upresníme v krátkom čase. Povzbudzujeme Vás k čo najväčšej účasti na tomto veľkom medzinárodnom pro-life podujatí, ktoré  má vyvolať čo najväčšiu pozornosť médií a spoločnosti.
Záujemcovia hláste sa najneskôr do 12. mája  na adresu kancelaria@forumzivota.sk.

Zároveň sa v Budapešti koná II. európske pro-life fórum One of Us v sobotu 27. mája 2017, na ktoré sa môžete individuálne prihlásiť
na linku https://www.oneofus.eu/en/2017-one-of-us-budapest-forum/.

V dňoch 26.-27. mája 2017 sa tiež v Budapešti uskutoční Svetový kongres rodín , na ktorý sa tiež môžete individuálne prihlásiť na linku:  https://wcf11.org/
Na obidve podujatia (One of Us a Svetový kongres rodín) je doprava, prípadne ubytovanie individuálne.

Ukážme,  že nám na ochrane života a rodine záleží.

Marcela Dobešová
predsedníčka FŽ