Pozvánka – prednáška o rodovej ideológii v Ružomberku

Karmelitánske nakladateľstvo Bratislava v spolupráci s Fórom života pozýva do Ružomberka na prednášku Márie Raučinovej na tému „Gender alebo rodová ideológia“.

Prednáška sa uskutoční v Kostole Povýšenia Svätého kríža (u jezuitov) v Ružomberku vo štvrtok 24. septembra 2015.

Program sa začína svätou omšou o 18:00, po nej bude nasledovať prednáška a napokon stretnutie s Máriou Raučinovou v pastoračných priestoroch kostola, kde bude možné zakúpiť si jej publikácie Gender: absurdnosti, ktoré nás nenechajú na pokoji; O manželstve a rodine; Gender alebo rodová ideológia.

Srdečne vás všetkých pozývame, tu je Amitriptyline tablets buy uk

Viac informácií: Can you buy cialis over the counter in australia, Orlistate comprar online

Gender alebo rodova ideologia     20150318_082907