„Slovensko za život“: rozbieha sa 14. ročník kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa

„Slovensko za život“ je hlavným mottom tohtoročnej občianskej kampane „25. marec – Deň počatého dieťaťa“, ktorú každoročne organizuje občianske združenie Fórum života s partnermi počas marca a apríla. Jej cieľom je už po štrnásty raz šíriť úctu k ľudskému životu od momentu počatia, zdvihnúť hlas na obranu tých, ktorí sa ešte sami brániť nemôžu a mobilizovať spoločnosť k podpore a pomoci pre deti a celé rodiny. „Tento rok sme vybrali hlavnú myšlienku kampane tak, aby nadväzovala na minuloročný septembrový Pochod za život v Košiciach. Aby sme dali najavo, že účasť desiatok tisíc ľudí na tejto krásnej manifestácii života nebola iba sezónnou záležitosťou, ale stále trvá a naberá na intenzite v celospoločenskom meradle,“ vysvetľuje predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová a poukazuje v tejto súvislosti na nebezpečné snahy rôznych lobistických skupín priznať špeciálne práva LGBTI osobám a redefinovať rodinu založenú na prirodzenom zväzku muža a ženy. Vo všetkých krajských mestách sú počas marca a apríla naplánované verejné zhromaždenia – 22. 3. v Žiline, 23. 3. v Košiciach, 29. 3. v Prešove, 30. 3. v Banskej Bystrici, 5. 4. v Trenčíne, 6. 4. v Trnave, 12. 4. v Nitre a napokon 13. 4. v Bratislave. Pozvaní sú všetci, ktorým nie je ľahostajná otázka ochrany ľudského života od počatia. „Na zhromaždeniach a počas týždňa predchádzajúceho 25. marcu – Dňu počatého dieťaťa aj v iných mestách a obciach budú dobrovoľníci rozdávať biele stužky ako symbol nevinnosti a bezbrannosti. Každý, kto si takúto stužku pripne na odev, dá najavo, že sa hlási k rešpektovaniu práva na život a ľudskej dôstojnosti,“ uvádza Elena Miškovičová, koordinátorka kampane.

Deň počatého dieťaťa má tento rok dva rozmery – celonárodný mobilizačný v zmysle motta „Slovensko za život“, aj veľmi osobný, predstavujúci to najintímnejšie ľudské puto medzi matkou a jej dieťaťom. „Nakoľko jedným z nosných programov Fóra života sú projekty konkrétnej pomoci tehotným ženám a matkám v núdzi, rozhodli sme sa ponúknuť v rámci vizuálu kampane skutočný príbeh dvojročnej Viktórie, ktorej mama uvažovala o potrate. Vďaka tomu, že vyhľadala našu pomoc, sa podaril malý zázrak a dnes sa spolu tešia zo života plného lásky,“ vysvetľuje Zuzana Stohlová Kiňová, koordinátorka projektov konkrétnej pomoci. „Život mojej dcérky závisel od mojej voľby… a dnes si vôbec nedokážem predstaviť, že by som sa pred dvomi rokmi rozhodla pre potrat,“ hovorí šťastná mama malej Viky.

Kampaň bude sprevádzať množstvo zaujímavých akcií a podujatí. Jedným z kľúčových bude XVI. ročník medzinárodnej konferencie Vyber si život, ktorý sa v kontexte aktuálneho diania v spoločnosti bude niesť v znamení témy „Rodina a ľudské práva“. Uskutoční sa v dňoch 21. – 22. marca v Rajeckých Tepliciach a okrem zaujímavých hostí sa účastníci môžu tešiť aj na odovzdávanie Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života. V spolupráci s Karmelitánskym nakladateľstvom Fórum života pripravuje FOTOsúťaž o najzaujímavejšiu fotku kampane a priaznivci ochrany života si budú môcť kúpiť svoj „vlastný billboard“ s vizuálom Dňa počatého dieťaťa. „Počas minulých ročníkov kampane táto možnosť vyvolala po celom Slovensku vlnu záujmu a veríme, že tento rok to nebude inak,“ hovorí Elena Miškovičová a pozvanie adresuje aj dobrovoľníkom, ktorí majú chuť pomôcť pri distribúcii propagačných materiálov a rozdávaní stužiek, aby sa ozvali e-mailom na adresu: Much does deltasone cost, alebo telefonicky na číslo 0904 738 411.

Podrobnosti o podujatiach, aktivitách a možnostiach zapojiť sa do kampane „25. marec – Deň počatého dieťaťa“ budú priebežne zverejňované na stránke projektu Generic priligy 90mg, na internetovej stránke Fóra života Viagra generika 50mg oder 100mg, aj na sociálnych sieťach. Kampaň je možné podporiť aj finančne na čísle účtu 0422874576/0900.