• Projekt ZACHRÁŇME ŽIVOTY oslavuje 10 rokov

  • Podarilo sa nám zachrániť 128 detí a pomohli sme 141 ženám v krízových situáciách.

  • OSLAVUJ ŽIVOT SPOLU S NAMI!
  • Vydali sme novú knihu

  • Kniha Všetko je inak je plná príbehov o ženách, ktoré sa rozhodli vo svojich náročných životných situáciách.

  • Viac o titule

Misia

 • Advokácia

 • Bránime tých, ktorí sa sami nedokážu brániť. Snažíme sa presadzovať legislatívu, ktorá rešpektuje ľudskú dôstojnosť každého človeka a podporovať manželstvo a rodinu ako základnú bunku spoločnosti.

 • Prevencia

 • Poskytujeme informácie o dôstojnosti človeka od počatia po smrť, o prenatálnom vývine dieťaťa, o ohrozeniach ľudského života, o realite umelého potratu a o prirodzených  metódach plánovania rodičovstva.

 • Konkrétna pomoc

 • Pomáhame pri riešení ťažkých životných situácií žien a ich detí, núdznych, chorých a slabých.

Aktuality

Načítať viac