• 137 detí a 151 žien

  • Aby sa mohli ženy slobodnejšie rozhodovať potrebujú byť informované aj o možnostiach pomoci. Projekt Zachráňme životy je jednou z nich a pomáha už 11. rok.

  • O projekte
  • Za dôstojnosť a poslanie ženy

  • Znie motto medzinárodnej púte sv. Margity. Jej relikvie budú 20. 7. 2018 prechádzať cez Slovensko. Viete koho všetkého je patrónkou?

  • Videopozvánka
  • Chcete naďalej dostávať náš Newsletter?

  • Od 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (tzv. GDPR). Ak chcete naďalej dostávať náš newsletter, potrebujeme opätovne Váš súhlas.

  • Súhlas

Misia

 • Advokácia

 • Bránime tých, ktorí sa sami nedokážu brániť. Snažíme sa presadzovať legislatívu, ktorá rešpektuje ľudskú dôstojnosť každého človeka a podporovať manželstvo a rodinu ako základnú bunku spoločnosti.

 • Prevencia

 • Poskytujeme informácie o dôstojnosti človeka od počatia po smrť, o prenatálnom vývine dieťaťa, o ohrozeniach ľudského života, o realite umelého potratu a o prirodzených  metódach plánovania rodičovstva.

 • Konkrétna pomoc

 • Pomáhame pri riešení ťažkých životných situácií žien a ich detí, núdznych, chorých a slabých.

Aktuality

Načítať viac