• Čítate Spravodajcu Fóra života?

  • Časopis, ktorý vydáva Fórum života ako alternatívne médium o bioetických otázkach v súčasnosti. Prezrieť si staršie čísla aj prihlásiť sa na odber môžete

  • TU.
  • Pripravujeme XX.ročník medzinárodnej konferencie Vyber si život

  • Tohtoročná konferencia s témou Výchova a vzdelávanie k ochrane života a jeho zmyslu, sa uskutoční 23.-24.3.2018 v Rajeckých Tepliciach.

  • Bližšie info bude čoskoro TU.
  • Vydali sme novú knihu

  • Kniha Všetko je inak je plná príbehov o ženách, ktoré sa rozhodli vo svojich náročných životných situáciách.

  • Dostupná až v januári
  • Projekt Zachráňme životy oslavuje 10 rokov

  • Podarilo sa nám zachrániť 128 detí a pomohli sme 141 ženám v krízových situáciách.

  • Chcem vedieť viac o projekte

Misia

 • Advokácia

 • Bránime tých, ktorí sa sami nedokážu brániť. Snažíme sa presadzovať legislatívu, ktorá rešpektuje ľudskú dôstojnosť každého človeka a podporovať manželstvo a rodinu ako základnú bunku spoločnosti.

 • Prevencia

 • Poskytujeme informácie o dôstojnosti človeka od počatia po smrť, o prenatálnom vývine dieťaťa, o ohrozeniach ľudského života, o realite umelého potratu a o prirodzených  metódach plánovania rodičovstva.

 • Konkrétna pomoc

 • Pomáhame pri riešení ťažkých životných situácií žien a ich detí, núdznych, chorých a slabých.

Aktuality

Načítať viac