• 60 rokoch od legalizácie potratov v bývalom Československu

  • Pozývame vás na XIX. ročník medzinárodnej konferencie Vyber si život, ktorá sa uskutoční v dňoch 24. – 25. marca 2017.

  • Viac informácií TU.
  • Maminka vravela, že 2% dáme Fóru života

  • Prečo darovať 2% Fóru života? Čo nimi podporíte? Ako postupovať?

  • Dočítate sa TU.
  • Po stopách žien, ktorých svedectvo mení svet

  • Navštívte s nami miesta, kde žili sv. Gianna Beretta Molla, Katarína Sienská, Brigita Švédska, Mária Goretti a sv. Helena. Pútnický zájazd do Talianska. sa uskutoční v dňoch 31.03. – 06. 04. 2017. Zaregistrovať sa môžete do konca februára 2017.

  • Podrobnejšie info TU.
  • Zo Snemu Fóra života

  • Snem Fóra života zvolil nové predsedníctvo, prijal nových členov a riešil víziu na najbližšie roky

  • Čítajte TU.

Misia

 • Advokácia

 • Bránime tých, ktorí sa sami nedokážu brániť. Snažíme sa presadzovať legislatívu, ktorá rešpektuje ľudskú dôstojnosť každého človeka a podporovať manželstvo a rodinu ako základnú bunku spoločnosti.

 • Prevencia

 • Poskytujeme informácie o dôstojnosti človeka od počatia po smrť, o prenatálnom vývine dieťaťa, o ohrozeniach ľudského života, o realite umelého potratu a o prirodzených  metódach plánovania rodičovstva.

 • Konkrétna pomoc

 • Pomáhame pri riešení ťažkých životných situácií žien a ich detí, núdznych, chorých a slabých.

Aktuality

Načítať viac