• TENTO TÝŽDEŇ VEČERY MILOSRDENSTVA V TRNAVE, BRATISLAVE, ŽILINE A KOŠICIACH

  • Pozývame aj teba!
  • Sviečka za nenarodené deti

  • Venujte spomienku deťom, ktoré zomreli pri spontánnom a umelom potrate.

  • O kampani
  • Súťaž s témou "život je dar"

  • Propagácia ochrany života od počatia aká tu ešte nebola? Zapojte sa do súťaže o najtvorivejšiu aktivitu s touto témou.

  • Podrobnejšie inštrukcie
  • Zachráňme životy oslavuje 10 rokov

  • Projekt konkrétnej pomoci Fóra života oslávi v decembri už 10 rokov! Za ten čas riešil viac ako 2100 prípadov, pomohol 138 ženám, zachránil 122 detí a vďaka darcom poskytol takmer 300 000€.

  • Viac o Zachráňme životy

Misia

 • Advokácia

 • Bránime tých, ktorí sa sami nedokážu brániť. Snažíme sa presadzovať legislatívu, ktorá rešpektuje ľudskú dôstojnosť každého človeka a podporovať manželstvo a rodinu ako základnú bunku spoločnosti.

 • Prevencia

 • Poskytujeme informácie o dôstojnosti človeka od počatia po smrť, o prenatálnom vývine dieťaťa, o ohrozeniach ľudského života, o realite umelého potratu a o prirodzených  metódach plánovania rodičovstva.

 • Konkrétna pomoc

 • Pomáhame pri riešení ťažkých životných situácií žien a ich detí, núdznych, chorých a slabých.

Aktuality

Načítať viac