• 60 rokoch od legalizácie potratov v bývalom Československu

  • Pozývame vás na XIX. ročník medzinárodnej konferencie Vyber si život, ktorá sa uskutoční už tento víkend 24. – 25. marca 2017.

  • Viac informácií TU.
  • Krátke videonahrávky ku Dňu počatého dieťaťa.

  • Pozrite si niekoľko krásnych, veľmi osobných svedectiev a pozvánok.

  • Videogaléria.
  • Lebo už 2 sú veľká pomoc

  • Prečo darovať 2% Fóru života? Čo nimi podporíte? Ako postupovať?

  • Dočítate sa TU.

Misia

 • Advokácia

 • Bránime tých, ktorí sa sami nedokážu brániť. Snažíme sa presadzovať legislatívu, ktorá rešpektuje ľudskú dôstojnosť každého človeka a podporovať manželstvo a rodinu ako základnú bunku spoločnosti.

 • Prevencia

 • Poskytujeme informácie o dôstojnosti človeka od počatia po smrť, o prenatálnom vývine dieťaťa, o ohrozeniach ľudského života, o realite umelého potratu a o prirodzených  metódach plánovania rodičovstva.

 • Konkrétna pomoc

 • Pomáhame pri riešení ťažkých životných situácií žien a ich detí, núdznych, chorých a slabých.

Aktuality

Načítať viac