• Pripravujeme dokument

  • Manželstvá z tlakového hrnca je názov pripravovaného dokumentu o odpustení v manželstve.

  • Viac

Misia

 • Advokácia

 • Bránime tých, ktorí sa sami nedokážu brániť. Snažíme sa presadzovať legislatívu, ktorá rešpektuje ľudskú dôstojnosť každého človeka a podporovať manželstvo a rodinu ako základnú bunku spoločnosti.

 • Prevencia

 • Poskytujeme informácie o dôstojnosti človeka od počatia po smrť, o prenatálnom vývine dieťaťa, o ohrozeniach ľudského života, o realite umelého potratu a o prirodzených  metódach plánovania rodičovstva.

 • Konkrétna pomoc

 • Pomáhame pri riešení ťažkých životných situácií žien a ich detí, núdznych, chorých a slabých.

Aktuality

 • Pomaly sa rozbieha šestnásty ročník celoslovenskej kampane Sviečka za nenarodené deti. Prvou informačnou lastovičkou v rámci nej sú VEČERY MILOSRDENSTVA, ktoré sa aj tento rok chystajú v piatich slovenských mestách. Fórum života v spolupráci s miestnymi farnosťami pozýva všetkých, ktorým nie je ľaho... [read more]
 • Hlavnou myšlienkou kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorou hlavný organizátor Fórum života a mnohé farnosti, spoločenstvá a školy každoročne žijú počas októbra a novembra, je spojiť Spomienku na všetkých verných zosnulých, ktorú slávime 2. novembra, so spomienkou na nenarodené deti, ktoré zomreli... [read more]
 • Čo robí človeka človekom? Odkedy je nositeľom ľudských práv? Ako túto problematiku odráža súčasná legislatíva v ČR? Na tieto otázky budú hľadať odpovede odborníci z oblasti právnej vedy a ďalších súvisiacich odborov v rámci konferencie "Najmenší z nás 2018". Podujatie zamerané na právnu ochranu... [read more]
 • Nasledujúce rozhodnutie nám opäť rozšírilo možnosti spolupráce s dobrovoľníkmi: Na základe hodnotenia žiadosti o pridelenie Akreditácie organizáciám zameraných na mládežnícke dobrovoľníctvo v Programe EÚ Erasmus plus, nám Národná agentúra Erasmus + pre oblasť mládeže a športu udeľuje akreditáciu ... [read more]
 • Príbehy manželských kríz a odpustení ostávajú často nevypovedané. Nie je to škoda? Mohli byť inšpiráciou pre tých, ktorí sa na manželstvo ešte len chystajú. Alebo reálne pomôcť tam, kde už ľudia v manželstve žijú. https://youtu.be/O_tchDVohpM Dokumentárny film o tom, ako manželia zo Slovenska ... [read more]
 • Minulý týždeň sme sa zapojili do kampane Bratislavského dobrovoľníckeho centra - Týždeň dobrovoľníctva s témou Máme dôkaz, že dobré skutky sa dejú. Každý pracovný deň nás v bratislavskej pobočke Fóra života navštívili dobrovoľníci, ktorí nám bez nároku na odmenu venovali niekoľko hodín svojho času a... [read more]
 • Pápež František vyzýva k nulovej tolerancii k sexuálnym deliktom, a ako zdôrazňuje vladyka Milan Chautur, musíme v prvom rade chrániť obete, až potom reputáciu. Mnohí z vás sú veľmi znepokojení nad vyjadreniami masmédií na adresu osoby vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchiálneho biskupa v ... [read more]
 • Interrupcia trvá len niekoľko minút, no následky môžu byť celoživotné. Pod týmto mottom sa koná víkendový program, v rámci ktorého môžu všetci zranení bolesťou z umelého, ale aj spontánneho potratu vykročiť na cestu odpustenia. Ide o duchovno-terapeutické stretnutie Ráchelina vinica, ktoré sa koná v... [read more]
 • kresťanský hudobný festival Campfest, ktorého jubilejný 20. ročník sa konal v dňoch 2. - 5. augusta, bol aj tento rok zväčša navštevovaný mladými ľuďmi, čo bolo výbornou príležitosťou, aby sa naše pro-life posolstvo dotklo generácie, ktorá to najviac potrebuje. Lívia: Nový interaktívny stánok Fór... [read more]
 • Máme za sebou ďalší ročník pro-life tábora pre mladých, ktorý sa konal 30. 7. - 4. 8. 2018 v Lúčkach pri Ružomberku a bol zameraný na integrálny rozvoj osobnosti. Každý deň charakterizoval určitý rozmer človeka - intelektuálny, sociálny, fyzický, emočný a duchovný, vďaka ktorým sme mohli lepšie poro... [read more]
 • V dňoch 16. až 21. júla 2018 usporiadali v Bratislave certifikovaný tréningový program (CTP) európsky riaditeľ partnerstva Hrvoje Vargić a nadchádzajúca riaditeľka WYA pre juhovýchodnú Európu Kristina Samardžić. Na všetkých piatich dňoch školenia sa zúčastnilo 14 účastníkov s cieľom otvoriť novú mie... [read more]
Načítať viac