• Feminu otvárame už 1.októbra

  • Nové poradenské centrum Femina v Leviciach poskytne pomoc ženám v ťažkých životných situáciach, ako je nečakané tehotenstvo, týranie a zneužívanie.

  • Podporiť ho môžete TU.
  • Myšlienku byť nablízku ženám a deťom v núdzi naspievali Janais a Peter Bažík ako sprievodnú pieseň pre medzinárodnú platformu 40 dní za život.

  • Vypočuť si ju môžete TU.

Misia

 • Advokácia

 • Bránime tých, ktorí sa sami nedokážu brániť. Snažíme sa presadzovať legislatívu, ktorá rešpektuje ľudskú dôstojnosť každého človeka a podporovať manželstvo a rodinu ako základnú bunku spoločnosti.

 • Prevencia

 • Poskytujeme informácie o dôstojnosti človeka od počatia po smrť, o prenatálnom vývine dieťaťa, o ohrozeniach ľudského života, o realite umelého potratu a o prirodzených  metódach plánovania rodičovstva.

 • Konkrétna pomoc

 • Pomáhame pri riešení ťažkých životných situácií žien a ich detí, núdznych, chorých a slabých.

Aktuality

 • Začiatkom leta sa na verejnosti objavila pozoruhodná publikácia v slovenskom preklade Sprievodca neplodnosťou pre katolíkov od amerických autoriek Angelique Ruhiovej Lópezovej a Carmen Santamaríaovej. Obe ženy samy prešli cestu neplodnosti, a tak mohli podať problém citlivo, z vnútornej strany preží... [read more]
Načítať viac