• 137 detí a 151 žien

  • Aby sa mohli ženy slobodnejšie rozhodovať potrebujú byť informované aj o možnostiach pomoci. Projekt Zachráňme životy je jednou z nich a pomáha už 11. rok.

  • O projekte
  • Diskusie a dokument

  • Sú všetky životy rovnako hodnotné? Oplatí sa vstúpiť do manželstva? Na čo nám je intimita? Aké veľké manželské krízy sa (ne)dajú prekonať?

  • O Tlakovom hrnci
  • Púť s relikviami sv. Margity

  • 14. 7. – 22. 7. 2018 budú z Čiech cez Slovensko do Rakúska prenesené relikvie sv. Margity. Zúčastnite sa s nami duchovného programu.

  • Program

Misia

 • Advokácia

 • Bránime tých, ktorí sa sami nedokážu brániť. Snažíme sa presadzovať legislatívu, ktorá rešpektuje ľudskú dôstojnosť každého človeka a podporovať manželstvo a rodinu ako základnú bunku spoločnosti.

 • Prevencia

 • Poskytujeme informácie o dôstojnosti človeka od počatia po smrť, o prenatálnom vývine dieťaťa, o ohrozeniach ľudského života, o realite umelého potratu a o prirodzených  metódach plánovania rodičovstva.

 • Konkrétna pomoc

 • Pomáhame pri riešení ťažkých životných situácií žien a ich detí, núdznych, chorých a slabých.

Aktuality

Načítať viac