• Osobnosti podporujú Deň počatého dieťaťa

  • WEB 25.MAREC
  • Medzinárodná konferencia Vyber si život

  • XX.ročník s témou Výchova a vzdelávanie k ochrane života a jeho zmyslu sa uskutoční 23.-24.3.2018 v Rajeckých Tepliciach.

  • Program a registrácia TU.

Misia

 • Advokácia

 • Bránime tých, ktorí sa sami nedokážu brániť. Snažíme sa presadzovať legislatívu, ktorá rešpektuje ľudskú dôstojnosť každého človeka a podporovať manželstvo a rodinu ako základnú bunku spoločnosti.

 • Prevencia

 • Poskytujeme informácie o dôstojnosti človeka od počatia po smrť, o prenatálnom vývine dieťaťa, o ohrozeniach ľudského života, o realite umelého potratu a o prirodzených  metódach plánovania rodičovstva.

 • Konkrétna pomoc

 • Pomáhame pri riešení ťažkých životných situácií žien a ich detí, núdznych, chorých a slabých.

Aktuality

Načítať viac