• Ďakujeme

  • že ste Sviečku za nenarodené deti urobili aj vaším osobným projektom.

  • Krátko o Sviečke.
  • DMS podpora

  • Sviečku za nenarodené deti a aktivity Fóra života možno stále podporiť aj prostredníctvom DMS-iek. Pošlite správu s textom DMS SVIECKA (DMS medzera SVIECKA) na číslo 877 v hodnote 2€.

  • Podrobnejšie TU.

Misia

 • Advokácia

 • Bránime tých, ktorí sa sami nedokážu brániť. Snažíme sa presadzovať legislatívu, ktorá rešpektuje ľudskú dôstojnosť každého človeka a podporovať manželstvo a rodinu ako základnú bunku spoločnosti.

 • Prevencia

 • Poskytujeme informácie o dôstojnosti človeka od počatia po smrť, o prenatálnom vývine dieťaťa, o ohrozeniach ľudského života, o realite umelého potratu a o prirodzených  metódach plánovania rodičovstva.

 • Konkrétna pomoc

 • Pomáhame pri riešení ťažkých životných situácií žien a ich detí, núdznych, chorých a slabých.

Aktuality

Načítať viac