• Projekt konkrétnej pomoci ZACHRÁŇME ŽIVOTY oslavuje 10 rokov existencie

  • Podarilo sa nám zachrániť 126 detí a pomohli sme 138 ženám v krízových situáciách.

  • OSLAVUJ ŽIVOT SPOLU S NAMI!
  • Súťaž s témou "život je dar"

  • Propagácia ochrany života od počatia aká tu ešte nebola? Zapojte sa do súťaže o najtvorivejšiu aktivitu s touto témou.

  • Podrobnejšie inštrukcie

Misia

 • Advokácia

 • Bránime tých, ktorí sa sami nedokážu brániť. Snažíme sa presadzovať legislatívu, ktorá rešpektuje ľudskú dôstojnosť každého človeka a podporovať manželstvo a rodinu ako základnú bunku spoločnosti.

 • Prevencia

 • Poskytujeme informácie o dôstojnosti človeka od počatia po smrť, o prenatálnom vývine dieťaťa, o ohrozeniach ľudského života, o realite umelého potratu a o prirodzených  metódach plánovania rodičovstva.

 • Konkrétna pomoc

 • Pomáhame pri riešení ťažkých životných situácií žien a ich detí, núdznych, chorých a slabých.

Aktuality

Načítať viac