• Príďte si zatancovať na ples Fóra života

  • V sobotu 28.1.2017 v hoteli Skalka v Rajeckých Tepliciach so začiatkom o 19.hodine. Hudobní hostia: Eleonóra Vančíková Kapasná a Folkduoplus. Cena lístka 30€ (študenti 20€). Rezervácie na kancelaria@forumzivota.sk

  • Fórum života už 15 rokov!

  • Oslavujeme 15 rokov od založenia platformy Fórum života. Ďakujeme, že ste s nami.

Misia

 • Advokácia

 • Bránime tých, ktorí sa sami nedokážu brániť. Snažíme sa presadzovať legislatívu, ktorá rešpektuje ľudskú dôstojnosť každého človeka a podporovať manželstvo a rodinu ako základnú bunku spoločnosti.

 • Prevencia

 • Poskytujeme informácie o dôstojnosti človeka od počatia po smrť, o prenatálnom vývine dieťaťa, o ohrozeniach ľudského života, o realite umelého potratu a o prirodzených  metódach plánovania rodičovstva.

 • Konkrétna pomoc

 • Pomáhame pri riešení ťažkých životných situácií žien a ich detí, núdznych, chorých a slabých.

Aktuality

Načítať viac